1

Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’

Geplaatst op maandag 12 septembernieuws

Beste bestuursleden, 

Tijdens de coronacrisis zijn we als Ondernemend Leiden het gesprek aangegaan met de bestuurders van de aangesloten ondernemers- en brancheverenigingen. Op basis van die gesprekken zijn we gekomen tot het Leids Economisch Programma.  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we hard gelobbyd om de punten uit het Leids Economisch Programma deel te laten worden van het beleidsakkoord. Dat is voor 75% gelukt en daar zijn we erg blij mee. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Zo zijn we continue in gesprek met het college en diverse ambtelijke teams. Daarnaast zien we erop toe dat we inspelen op de actualiteiten en kijken we graag samen met jullie vooruit 

Zodoende nodigen we jullie graag uit voor de Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’ op 10 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur bij PLNT aan de Langegracht. We blikken terug en kijken vooruit. Dit doen we door middel van vijf subsessies. Iedere sessie wordt ingeleid met een korte introductie over de huidige aanpak. Vervolgens gaan de gespreksleiders aan de hand van diverse vragen met jullie in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. In het afsluitende plenaire gedeelte delen we de resultaten. Deze verpakken wij vervolgens in een speerpuntenplan die we met jullie delen zodat de acties die opgepakt worden en de koers die we gaan varen bepaald wordt voor het aankomende jaar.  

Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’ 

17:45 uur Inloop met broodje en soep 

18:15 uur Welkomstwoord door Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden 

18:20 uur Leids Economisch Programma vs Beleidsakkoord College  

Door Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed, Ondernemend Leiden en Daan Olivier 

18:40 uur Uitleg subsessies 

18:50 uur Effectief communiceren 

Onder leiding van Anne van der Hoeven, communicatiemedewerker, Ondernemend Leiden 

Leiden Groen Bereikbaar: Waar staan we nu? 

Onder leiding van Daan Olivier 

Leiden: Een schone, hele en veilige stad? 

Onder leiding van Raïssa Koppenol, parkmanager, Ondernemend Leiden 

Ruimte voor bedrijven: Waar kunnen we terecht? 

Onder leiding van Marnix Zwart, parkmanager, Ondernemend Leiden 

Bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Onder leiding van Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed, Ondernemend Leiden 

 19:40 Gezamenlijke wrap-up 

20:00 uur Afsluiting met borrel 

Aanmelden 

We hopen je te zien op maandag 10 oktober. We vragen jullie i.v.m. de catering om je voor 5 oktober aan te melden: https://forms.gle/e5cdeeyBaYsV7bDg8  

Voel je ook vrij om deze uitnodiging door te sturen naar de rest van je bestuur.  De uitnodiging is in pdf-format toegevoegd aan dit bericht.

Met vriendelijke groet, 

Het team van Ondernemend Leiden 

Nico Tates, Anne van der Hoeven, Raïssa Koppenol, Marnix Zwart, Daan Olivier en Erwin Roodhart