Leids Economisch Programma

Leiden moet een stad blijven voor iedereen. Een plek waar iedereen kan werken, wonen, ondernemen, recreëren en waar het leefklimaat aan de hoogste standaard voldoet. Daarom hebben Leidse ondernemers samen nagedacht over hoe we als stad kunnen investeren in de toekomst. Hoe we kunnen zorgen voor economisch herstel, ontwikkeling en innovatie. Hoe we de kansen en uitdagingen van morgen kunnen omarmen en gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad. Kortom hoe we volop kunnen inzetten op duurzaam herstel en het vergroten van de veerkracht van de Leidse economie. Alles komt samen in het Leids Economisch programma. Daarbij is gekeken naar de vier (economische) clusters die Leiden rijk is: de bezoekerseconomie, het Leiden Bio Science Park, de bedrijventerreinen en de wijkwinkelcentra. 

Een duurzame en veerkrachtige economie
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen denken ondernemers graag mee over de ‘economie van morgen’. Zodoende roepen we met het Leids Economisch Programma de gemeente op om volop in te zetten op een duurzaam economisch herstel en met toekomstbestendig beleid de economische veerkracht te vergroten. Daarbij is het belangrijk de kansen en uitdagingen van morgen te omarmen en op zoek te gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad. Door nu gezamenlijk de juiste keuzes te maken, waarbij ondernemers duidelijkheid krijgen voor de lange termijn, blijft Leiden een stad voor iedereen!

Een duurzame economische ontwikkeling
Onder het motto ‘als we het doen, laten wet het dan goed doen’, roepen we met het Leids Economisch Programma op tot een duurzame economische ontwikkeling. Daarom lopen de Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als een rode draad door ons Leids Economisch Programma. Meer informatie over de SDGs en onze visie hierover vindt u hier

Benieuwd naar onze voorstellen voor een duurzaam, veerkrachtig en inclusief Leiden? Klik dan op de onderstaande link!