Van de pers: Podcast aflevering 2 Duurzame Stedelijke Stadsdistributie

Geplaatst op dinsdag 10 januarinieuws

Leiden is een stad met een bruisend centrum. Een centrum waar veel ondernemers gehuisvest zijn. Winkels en restaurants moeten bevoorraad worden, maar het liefst steeds milieuvriendelijker. Om deze doelstelling te realiseren zal de binnenstad vanaf 2025 bevoorraad moeten worden met emissievrije bedrijfsvoertuigen. Dit heeft een grote impact op ondernemers en er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Hoe ziet het beleid er precies uit? Is het wel haalbaar en betaalbaar? Welke initiatieven zijn er en hoe zien die eruit? Deze vragen staan centraal in de tweede aflevering van de podcast Economie van Morgen. De podcast is een initiatief van Ondernemend Leiden. 

Aan tafel in de lobby van het stadhuis zitten wethouder Ashley North (duurzaamheid), projectmanager Daphne Treurniet van Duurzame Horeca Nederland, Peter de Bruijn van Circle Line Logistics en Michael van Wijngaarden van Parketdistributie Emissievrij vervoer. Het viertal gaat onder leiding van presentator Rudo Slappendel met elkaar in gesprek. 

‘De waarheid is nu dat het bij de bakker om de hoek nog niet leeft, maar we willen wel dat het gaat leven want over een paar jaar is het zo ver’, aldus wethouder Ashley North. Belangrijk is dat de Leidse ondernemers de komende tijd goed geïnformeerd worden over zero-emissie. Hij vindt ook dat de gemeente bij invoering moet handhaven om een gelijk speelveld te creëren. Daphne Treurniet is blij te horen dat de gemeente de informatievoorzieningen gaat intensiveren: ‘Dit is echt nodig. Ondernemers zijn nog onvoldoende op de hoogte en dat komt niet ten goede aan de voorbereidingen’. Ze merkt daarbij op dat elektrisch rijden niet voor alle ondernemers haalbaar is, de investering is voor veel ondernemers te hoog. In de podcast gaat de aandacht ook uit naar alternatieven zoals hubs aan de rand van de stad. Zowel voor vervoer over land als over het rijke netwerk aan waterwegen. Zo gaat Peter de Bruijn, initiatiefnemer van het vervoer over water, in op de kansen van het vervoer over water. Volgens hem kan in Leiden 60% van de vrachtbewegingen op de weg verplaatst worden naar vervoer over water, dit met de inzet van elektrische bootjes.  

De podcast ‘Economie van Morgen’ is vanaf iedere eerste dag van de maand te beluisteren via https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen en Spotify. Hier is ook de eerste aflevering over de veranderde bezoekerseconomie na de crises te beluisteren.

Op 1 februari verschijnt aflevering drie van de podcast ‘Economie van Morgen’, hierin staat het belang van veilige wijkwinkelcentra centraal. Aan tafel zitten dan onder andere burgemeester Henri Lenferink en Mark Feitz, ondernemer, voorzitter van winkelcentrum Kooiplein, Kopermolen en bestuurder van het samenwerkingsverband Shopja!