In de maandelijkse podcast ‘Economie van Morgen’ wordt er een thema besproken met ondernemers, bestuurders en expert dat ondernemers raakt. De podcast is te beluisteren op deze site en op Spotify (zoekterm: Economie van Morgen).

De maandelijkse podcast is de opvolger van de Talkshow Economie van Morgen. Wil je deze terugkijken dan kan dit op ons youtubekanaal: https://www.youtube.com/@ondernemendleiden7706/videos (hier vind je ook de videoverslagen van o.a. de werkbezoeken en het verkiezingsdebat terug) of op de website: https://www.unity.nu/Artikelen/Economie

#11: Leidt Zero Emissie tot Zero Omzet?

Leiden krijgt als één van de ongeveer veertig gemeenten een zero emissie zone voor vrachtvervoer. Dit betekent dat vanaf 2025 alleen schone vervoersmiddelen de binnenstad en het stationsgebied van Leiden in mogen. Op maandag 19 juni jongstleden heeft de gemeente Leiden een congres georganiseerd om hierover met ondernemers te praten. Na afloop van deze bijeenkomst kon een duidelijke, maar pijnlijke, conclusie worden getrokken: ondernemers maken zich grote zorgen over dit nieuwe beleid.

Een vijftal mensen zich in het bijzonder uitgesproken over de onzekere economische impact. Ondernemend Leiden is met dit vijftal het gesprek aangegaan.  Dit vijftal bestond uit
Jet van Haastrecht, programmamanager van het Zero Emissie beleid, Guido Verschoor, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, Alexander Geertsema, bestuurslid bij Centrummanagement
Leiden, Souffian el Marsse, martkvoorzitter en eigenaar van marktkraam Illias, en Henk Kolenbrander, logistiek makelaar te Leiden.

Beluister hier de aflevering >

Beluister hier de aflevering direct >

#10: Ondersteuning voor ondernemers

De lokale economie heeft de afgelopen jaren, ondanks flinke klappen, heel wat veerkracht getoond. Helaas zien we dat hoge prijzen, de economische onzekere situatie en krapte aan personeel het verdienvermogen onder druk zetten.
Daarnaast worden grote investeringen en innovaties verwacht, zoals voor de verduurzamingsopgave. Ondernemend Leiden zet zich daarom in voor een lokaal stimuleringspakket voor ondernemers, om daarmee ondernemers
te helpen bij de stappen die gezet moeten worden voor de ‘economie van morgen’. Maar welke stimuleringspakketten kent Leiden nu, en hoe kunnen ondernemers daar aanspraak op maken?
Hierover gaat een viertal tafelgasten in gesprek tijdens een aflevering van de podcast Economie van Morgen. Aan tafel zitten Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur
in de Gemeente Leiden en drie gehonoeerde uit verschillende fondsen: Kasper Richmond-De Graaff, directeur van Easyfiets, Aniek Langendijk, projectmanager The Field Leiden en Wendy Manders, partner in het programma ‘weer met plezier ondernemen’.

#9 In gesprek: Is ZES haal- en betaalbaar?

Leiden krijgt als ongeveer één van de veertig gemeenten in Nederland een zero emissiezone voor vrachtvervoer. Concreet betekent dit dat vanaf 2025 alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het stationspleingebied van Leiden in mogen. Dit nieuwe beleid vergt veel van het aanpassingsvermogen en de innovatieve denkkracht van ondernemers: Zij moeten opzoek naar schone alternatieven. Onduidelijkheid over ontheffingenbeleid en beschikbaarheid van uitstoot loze voertuigen brengt ook veel onzekerheid teweeg. Welke ondernemers hebben recht op een ontheffing en is anticiperen rendabel voor iedere ondernemer? Hierover gaan onze tafelgasten Ashley North, wethouder gemeente Leiden, Wilmar Treffers, Chief Operations Officer bij Circle Line, Gerard Hegge, directeur van Van Dorp Installatiebedrijf, Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW West, en Henk Kolenbrander, Logistiek Makelaar, over in gesprek in de achtste aflevering.

#8 In gesprek: Dienstverlening onder de loep

Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de aanvragen van een omgevingsvergunning niet binnen de wettelijke termijn van acht weken worden behandeld. In een aantal gevallen neemt de behandeling zelfs vier tot vijf maanden in beslag. Mag je van een overheid verwachten dat ze er meer aan doen om de dienstverlening richting ondernemers verbeteren? Deze vragen stonden o.a. centraal tijdens deze achtste aflevering van de podcast Economie van Morgen: Diensverlening onder de loep.

Beluister de aflevering hier direct >

 

 

Beluister de aflevering hier via Spotify >

#7 In gesprek: Meer of minder evenementen?

Evenementen zijn om uiteenlopende redenen onmisbaar voor de stad. Zo wonen mensen graag in de stad vanwege de levendigheid en het rijke aanbod aan winkels, restaurants, cafés, culturele activiteiten en evenementen. Daarnaast zorgen evenementen voor extra bezoekers en inkomsten dat vervolgens weer goed is voor het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Verder dragen evenementen – zeker die met veel mediawaarde – bij aan de het versterken van het imago van onze stad van ontdekkingen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer evenementen georganiseerd. Bewoners(verenigingen) hadden hier moeite mee omdat de leefbaarheid uit balans raakte met de levendigheid. Aan de wens van de bewoners(verenigingen) is gehoor gegeven en resulteerden in strengere regelgeving. Hierdoor werd het voor evenementenorganisatoren steeds moeilijker en duurder om iets te organiseren.

Het beleid heeft zijn werk gedaan maar slaan we niet door? Deze vraag stond centraal tijdens in de zevende aflevering van de podcast Economie van Morgen. Aan tafel zitten Mitchell Wiegand Bruss, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden, Aart Martin de Jong, voorzitter van de samenwerkende wijkverenigingen, Joost van der Wal, voorzitter van de evenementenbranche en Govert de Kok, mededirecteur bij Bioscopen Leiden.

Beluister de aflevering hier via Spotify >

Beluister de aflevering hier direct >

#6 In geprek: De Energietransitie

Ondernemers, onderwijs en overheden hebben ieder een rol te vervullen in de opgave van de energietransitie. Hoewel ondernemers in de praktijk veel ambitie en energie hebben om uitdagingen aan te gaan, blijken zij vaak verstrikt te raken in een web van regelgeving en onduidelijkheid. In de zesde aflevering van de podcast Economie van Morgen neemt Sjaak van Veen, raadslid in Zoeterwoude en eigenaar van een kaasboerderij, zijn tafelgenoten mee in een inspirerend verhaal over hoe ondernemers zoals hij om kunnen gaan met de energietransitie.

Beluister de aflevering via Spotify>

Beluister de aflevering direct >

#5 In gesprek: Ruimte voor Werken in de stad

De ruimtevraag in Leiden en omliggende gebieden is groot en er zijn meerdere belangen. Met een stapeling van ambities ontstaat er onduidelijkheid of er in de toekomst nog wel ruimte is om te ondernemen. Dit onderwerp stond centraal in de vijfde aflevering van de podcast Economie van Morgen.

Aan tafel zitten Fleur Spijker, wethouder Economie, Robbert-Jan van der Veen, stedenbouwkundige, en Sven Bakker, eigenaar Oranjestate Vastgoed en voorzitter van de Rooseveltstraat-Trekvliet.

Beluister de aflevering via Spotify ->

Beluister hier de aflevering direct ->

#4 In gesprek: Leiden loopt nog te vaak vast

In de vierde podcast Economie van Morgen staat ‘bereikbaarheid’ centraal.

Een goed functionerende stad is onlosmakelijk verbonden met de bereikbaarheid daarvan. Zowel bestuurders van ondernemers- en brancheverenigingen en hun achterban geven aan zich in toenemende mate zorgen te maken over de bereikbaarheid van de stad. Het huidige wegennetwerk is overbelast en door de benodigde wegwerkzaamheden neemt de belasting verder toe. Dit heeft vertragingen en frustratie tot gevolg bij medewerkers en leveranciers. Daarnaast worden er geluiden opgevangen dat bezoekers en bedrijven uitwijken naar centra en gebieden die beter bereikbaar zijn. Met de invoering van een autoluwe binnenstad, Zero Emissie Stadslogistiek en de grootschalige wegaanpassingen zal de druk op het wegennetwerk verder toenemen met grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad en de (lokale) economie.

Het onderwerp stond centraal in de vierde aflevering van de podcast Economie van Morgen van Ondernemend Leiden. Onder leiding van presentator Rudo Slappendel, gingen wethouder Ashley North, ondernemer Edwin van Diemen van Diemen Sloopbedrijf, ondernemer Cas van Brussel van Doorgedraaid en deskundige Wessel Deelstra van Transport Logistiek Nederland met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de oplossingen

 

Beluister de podcast via Spotify ->

 

 

#3 Podcast Extra aandacht voor veilige Wijkwinkelcentra

In de derde podcast Economie van Morgen staat de extra aandacht voor veilige Wijkwinkelcentra centraal.

De Leidse wijkwinkelcentra doen het goed. Dit komt door het grote aanbod van winkels voor de dagelijkse boodschappen, zoals supermarkten, bakkerijen, vishandels en kaasboeren. Daarnaast zijn ze, mede door de coronacrisis, een nog belangrijkere rol gaan vervullen als ontmoetingsplek. Een goede ontwikkeling waardoor ze met recht het kloppende hart van de wijken worden genoemd. Een belangrijke voorwaarde is dat de centra schoon, heel en veilig zijn. Deze basisvoorwaarden staan onder de druk en dit baart bestuurder van SHOPJA! en voorzitter van het Kooiplein en de Kopermolen grote zorgen. Hij ziet met toenemende mate dat de sfeer grimmiger wordt en roept om hulp.

Uit het onderzoek naar toekomstbestendige wijkwinkelcentra van AM in 2022 blijkt dat 97% van de respondenten de veiligheid van het gebied zeer belangrijk. Zo voelt een op de vijf respondenten zich weleens onveilig in een wijkwinkelcentrum. Meer toezicht door een (wijk)agent en/of camera’s zouden een veiligere omgeving bevorderen, aldus de respondenten.

Het onderwerp stond centraal in de derde aflevering van de podcast Economie van Morgen van Ondernemend Leiden. Presentator Rudo Slappendel ging in gesprek met burgemeester Henri Lenferink, bestuurder en ondernemer Mark Feitz en deskundige Paul van Soomeren.

De podcast is opgenomen in de lobby van het stadshuis van Leiden en is te beluisteren op Spotify via onderstaande link of direct via onderstaande mp3-bestand.

Veel luisterplezier en tot de volgende aflevering die iedere keer op de eerste dag van de maand online staat.

 

Beluister de podcast via Spotify ->

 

#2 Podcast over duurzame stedelijke stadsdistributie

In de tweede aflevering staat de duurzame stedelijke stadsdistributie centraal.

Binnen het Klimaatakkoord is één van de doelstellingen om de stadslogistiek volledig emissievrij te maken. Dit houdt het in dat binnensteden zones in moeten stellen waar alleen emissievrije bedrijfsvoertuigen mogen rijden. De gemeente Leiden heeft de ambitie om vanaf 2025 een dergelijke zone in de binnenstad in te voeren. Omdat dit een grote impact heeft op ondernemers zetten Ondernemend Leiden en Centrummanagement Leiden zich in voor haalbare en betaalbare plannen, stimulerend beleid & maatregelen en een goede informatievoorziening.  

Presentator Rudo Slappendel gaat in de podcast met ondernemers, bestuurders en experts in gesprek over het doel van het beleid en de impact van de maatregelen. Aan de hand van Leidse initiatieven en praktijkvoorbeelden uit andere steden zoals Amsterdam en Rotterdam gaan we in deze tweede podcast op de voordelen, nadelen en uitdagingen van beide ontwikkelingen.  

In deze aflevering zijn Ashley North, wethouder, Gemeente Leiden; Peter de Bruijn, directeur, Circle Line Logistics; Daphne Treurniet, projectmanager, Duurzame Horeca Nederland en Michael van Wijngaarden, freelance Consultant & Projectmanager parketdistributie Emissievrij vervoer 

De podcast is opgenomen in de lobby van het stadshuis van Leiden en is te beluisteren op Spotify via onderstaande link of direct via onderstaande mp3-bestand.

Veel luisterplezier en tot de volgende aflevering die iedere keer op de eerste dag van de maand online staat.

Beluister de podcast via Spotify ->

 

#1 Podcast over de blijvende impact van de crises op de bezoekerseconomie

In de eerste aflevering staat de bezoekerseconomie centraal. Welke effecten heeft crisis gehad op de bezoekerseconomie in Leiden? Daarover praat presentator Rudo Slappendel met zijn gasten aan tafel.

In deze aflevering zijn Centrummanager Gijs Holla, Martijn Bulthuis (directeur van Leiden & Partners), ondernemer Daaf Sloos van de Leidse Rederij en David Lansen van INretail te gast.

De podcast is opgenomen in de lobby van het stadshuis van Leiden en is te beluisteren op Spotify via onderstaande link of direct via onderstaande mp3-bestand.

Veel luisterplezier en tot de volgende aflevering die iedere keer op de eerste dag van de maand online staat.

 

Beluister de podcast via Spotify ->

Of beluister de podcast hier direct ->