PERSBERICHT: Leids Ondernemers Verkiezingsdebat over onderwerpen die ondernemers raken

Geplaatst op vrijdag 11 maartnieuws

Hoe denken de politieke partijen over onderwerpen die ondernemers raken? Dat was de vraag tijdens het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat. Onder leiding van de debatleiders Leendert Beekman en Hans Janssens gingen de lijsttrekkers aan de hand van acht scherpe stellingen met elkaar in debat.   

In het holst van de coronacrisis is Ondernemend Leiden met veel ondernemers in gesprek gegaan. Hun ideeën zijn verwerkt in het stadsbreed Leids Economisch Programma. Ideeën die belangrijk zijn voor 10.000 bedrijven en hun 70.000 medewerkers waarvan er veel in Leiden wonen en er gebruik van maken. Uit het Leids Economisch Programma zijn tien concrete plannen voortgekomen, variërend van een coronaherstelplan, de energietransitie, ruimte om te ondernemen tot het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze onderwerpen vormde de basis voor de stellingen waarover men met elkaar in debat ging. ‘Dit was het eerste debat waar eindelijk wat vuurwerk was. Dit kwam door de opzet in combinatie met de scherpe stellingen. Hierdoor kregen de aanwezigen in de zaal en de kijkers thuis een goed beeld van de standpunten per partij’, aldus Leendert Beekman. 

Na iedere ronde werden alle lijsstrekkers gevraagd om aan te geven of ze ‘voor’ of ‘tegen’ de behandelde stelling zijn. De uitkomsten zijn verwerkt in het Leids Economisch Kompas. In één oogopslag kunnen ondernemers hieruit opmaken hoe de politieke partijen denken over de diverse stellingen.  

‘We kijken terug op een geslaagd debat waarin het voor politieke partijen glashelder is geworden welke onderwerpen voor ondernemers belangrijk zijn. We zien het als een mooie opstart naar een economisch gezind collegeakkoord. Een akkoord waarin ondernemers en overheid nauw samenwerken om de economie te versterken, zodat iedereen erop vooruitgaat’, aldus Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden. 

Het debat is terug te kijken via het YouTube kanaal van Stichting Ondernemend Leiden. Op de website https://ondernemendleiden.nl/nl/verkiezingsdebat bevindt zich o.a. het Leids Economisch Kompas en het Leids Economisch Programma.  

 

Het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat is georganiseerd door Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Hotels van Leiden, Business Platform Schipholweg-Schuttersveld.