Het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat

Hoe maken we de Leidse economie sterker en vitaler? In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de economische toekomst van Leiden hebben de Leidse ondernemersorganisaties en Unity.nu gezamenlijk het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat georganiseerd. Tijdens het debat is stilgestaan bij de ontwikkelingen in Leiden van de afgelopen jaren en is vooruitgekeken naar de toekomst. De lijsttrekkers van de Leidse politieke partijen zijn in debat gegaan over thema’s die voor jou als ondernemer van belang zijn:

  • De energietransitie en vergroening van bedrijventerreinen
  • Een herstelplan voor de bezoekerseconomie
  • Parkeren in de binnenstad
  • Zero Emissie Stadsdistributie
  • Handhaving van de grotere coronaterrassen
  • Versterken van de wijkeconomie
  • Een modern stationsgebied met ruimte voor woningen en bedrijven
  • Inzet op de ‘gemengde bedrijventerreinen’ voor en sterk voorzieningenniveau en een inclusieve arbeidsmarkt.

Het debat is terug te kijken op de kanalen van Unity.nu en door te klikken op de onderstaande button. Het Leids Economisch Programma, waar de stellingen op gebaseerd zijn, is ook terug te lezen.

Economisch Kompas

Tijdens het Leids Economisch Verkiezingsdebat kregen de kandidaten een achttal stellingen voorgelegd waar ze vóór of tegen konden stemmen. Hiermee is het Economisch Kompas tot stand gekomen, ofwel het kompas dat inzichtelijk maakt hoe de politieke partijen denken over de toekomst van de Leidse economie. Het Kompas kan Leidenaren zo richting geven in het maken van een ondernemende keuze op een politieke partij.

Heb je vragen over het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat? Neem dan contact met ons op via info@ondernemendleiden.nl.

Het Leids Ondernemers Verkiezingsdebat is georganiseerd door Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Hotels van Leiden, Business Platform Schipholweg-Schuttersveld.