1

Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk

Geplaatst op maandag 19 februarinieuws

Ruimte voor Werk is een belangrijk een speerpunt van Ondernemend Leiden. Want, hoe houden we in de toekomst een goede balans tussen werken, wonen, recreëren, bereikbaar­heid en duurzaamheid? Hoe kunnen we in Leiden voldoende ruimte blijven bieden om te werken en ondernemen? Het afgelopen jaar heeft Gemeente Leiden, samen met ondernemers, beleggers, ontwikkelaars, stadspartners, buurgemeenten en beleidsregio’s gewerkt aan een actieplan gericht op het behouden en creëren van voldoende ruimte voor werken in Leiden. Ondernemend Leiden is hier ook onderdeel van (geweest). Het resultaat is de Ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’.

Leiden is een dichtbebouwde stad, de ruimte is schaars en daarmee is de druk op iedere vierkante meter hoog. We bouwen woningen, hebben voldoende voorzieningen nodig, er moet voldoende groen en sport zijn, én er moet ook gewerkt worden. De concrete acties uit de ontwikkelagenda zorgen dat in Leiden ruimte blijft voor werk, Leiden zich nog steviger kan positioneren en zo een bijdrage levert aan brede welvaart. Daarnaast biedt de agenda duidelijkheid en perspectief aan ondernemers tot minimaal 2050. 

Benieuwd geworden naar de inhoud? Raadpleeg deze dan in de bijlage.

Wil je meer informatie opdoen over Ruimte voor Werk in Leiden? Luister dan bijvoorbeeld aflevering #5 van de Podcast Economie van Morgen: https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen