Ondernemers bieden college Leids Economisch Programma aan

Geplaatst op donderdag 23 septembernieuws

Duurzaam economisch herstel en vergroten veerkracht

Leiden moet een stad zijn voor iedereen. Een plek waar iedereen kan werken, wonen, ondernemen, recreëren en waar het leefklimaat aan de hoogste standaard voldoet. Daarom is Ondernemend Leiden in het holst van de coronacrisis in gesprek gegaan met partners, ondernemers, de overheid en experts over de toekomst van Leiden. Hieruit is het Leids Economisch Programma ontstaan. “Het programma bevat richtlijnen voor duurzaam economisch herstel, het vergroten van de veerkracht en is een handreiking om samen met alle Leidenaren te bouwen aan een duurzame toekomst. Het is mooi te zien dat een aantal belangrijke zaken reeds in gang is gezet, maar de stad is nu gebaat bij een snelle uitvoering”, aldus Nico Tates, voorzitter van Ondernemend Leiden. Tijdens de Talkshow Economie van Morgen, overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar aan wethouder Yvonne van Delft.

Duurzaam economisch herstel
Op het eerste gezicht is de Leidse economie sterk uit de coronacrisis gekomen. Het Leiden Bio Science Park floreert en de bezoekerseconomie trekt weer aan. Centrummanager Gijs Holla plaats wel een kanttekening bij dit positieve nieuws: “Vergeet niet dat de financiële klappen hard en onevenredig zijn verdeeld. Laten we daarom samen werken aan een economische herstelagenda, maar laten we het dan ook gelijk goed doen”. Zo wordt er bij uitdagingen zoals de verduurzamingsopgave of de emissievrije bevoorrading van de binnenstad veel van ondernemers verwacht. Maak voor die opgaves waar we als samenleving voor staan, gebruik van de kennis en denkkracht van ondernemers. En help ze daarnaast met een goede subsidieregeling bij de overstap naar emissievrij vervoer. Zo zorgen we samen voor een duurzame bevoorrading van de binnenstad, over de weg maar ook over het water.  

Vergroot de veerkracht
Naast een duurzaam economisch herstel, moeten we ons ook voorbereiden op ‘de economie van morgen’ door op zoek te gaan naar een nieuw economisch cluster. Denk aan toekomstig kansrijke ondernemers die zich in één gebied bij elkaar vestigen, of het verbinden van bedrijven die in kansrijke sectoren actief zijn, maar op verschillende locaties zijn gevestigd. Neem het Leiden Bio Science Park als voorbeeld. Doordat de stad in de jaren tachtig volop heeft ingezet op de vorming van het Life Sciences & Health cluster, is Leiden tijdens corona één van de meest veerkrachtige steden van Nederland gebleken. “Achteroverleunen is echter geen optie. De concurrentie tussen steden en regio’s is hard en een aantal jaar gebrek aan concentratie kan je als stad al op verlies zetten”, aldus Bas Reichert, voorzitter van de Ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park.  Ondernemers doen dan ook een beroep op de overheid om te investeren in het vergroten van de veerkracht en eventuele samenwerkingen. Denk aan de ontwikkeling van het Leiden Law Park. Een innovatie hub, gelegen rondom het Van der Werfpark, waar kennis en innovatie op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie een waardevolle bijdrage leveren aan de andere clusters. Zo buigt de hub zich over veel vraagstukken die zich afspelen op het nabijgelegen Leiden Bio Science Park en NL Space, het samenwerkingsverband van Nederlandse ruimtevaartpartijen. Wanneer deze ontwikkeling de ruimte krijgt en wordt gefaciliteerd, versterkt dit de economie en vergroot dit de werkgelegenheid van de stad en regio.

Gezamenlijk bouwen aan het Leiden van morgen
In de Talkshow Economie van Morgen gaan we dieper in op het belang van een nieuw economisch cluster. Ondernemend Leiden gelooft in een stadsbrede samenwerking tussen alle Leidenaren. “We gaan de komende periode graag met zoveel mogelijk betrokkenen en politieke partijen in gesprek om ons Leids Economisch Programma toe te lichten, aldus Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed”. Raadpleeg de website www.ondernemendleiden.nl om het programma te downloaden. 

Mochten er daarom naar aanleiding van dit persbericht, of het Leids Economisch Programma vragen zijn, neem dan contact op met Erwin Roodhart of Daan Olivier van Stichting Ondernemend Leiden. Dit kan door een e-mail te sturen naar erwin@ondernemendleiden.nl of daan@ondernemendleiden.nl of door te bellen naar 0639196108.