Ondernemend Leiden zoekt een ondernemende beleidsmedewerker / projectmanager (16 –24 uur)

Geplaatst op vrijdag 26 augustusnieuws

Als we het doen, laten we het dan goed doen! 
Wij zetten ons in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor een gezamenlijke agenda, te weten:  

 1. Vestigingsklimaat;  
 2. Mobiliteit; 
 3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt; 
 4. Duurzaamheid. 

Aan de bestuurstafel worden de standpunten en strategische aanpak van de gezamenlijke dossiers bepaald. Waar onze inbreng meerwaarde kan opleveren, gaan wij aan de slag met uitbouwen van draagvlak, belangenbehartiging en het sturen in gebiedsontwikkeling en -management. Daarvoor organiseren we regelmatig een overleg, bijeenkomst of kennissessie. Waar nodig wordt er een publiek-privaat project geïnitieerd of georganiseerd om het ondernemerschap en de economische vitaliteit van de stad te stimuleren.  

Functieomschrijving  

 • Mede organiseren van bijeenkomsten met partners, ambtenaren, college- en raadsleden zoals een ‘Wat gaat goed, wat kan beter – sessie’, werkbezoeken met raadsleden & ondernemers en een college-lunch; 
 • Borgen van de belangen van ondernemers in nieuw en bestaand beleid;  
 • Actief met ondernemers, politici en ambtenaren in gesprek om zo het algemeen economisch belang te dienen; 
 • Deelname aan bestaande en nieuw op te zetten werkgroepen waaronder Zero Emissie Stadsdistributie, Energietransitie en de bedrijventerreinenstrategie;  
 • Agenderen & notuleren van werk- en bestuurlijke overleggen;  
 • Voortgangsnotities en nieuwsbrieven opstellen; 
 • Onderhouden en uitbouwen van netwerk. 

Wat bieden wij je? 

 • De functie betreft 16 uur per week. Er is de mogelijkheid om uit te breiden naar 24 uur per week; 
 • Een dynamische werkomgeving in het Handelshuis centraal gelegen bij CS Leiden; 
 • Werken met overheidsorganisaties, ondernemers- en brancheverenigingen. 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 

 • Snel kan schakelen, gedreven en nuchter is; 
 • Een teamplayer is en pro-actieve werkhouding heeft; 
 • Iemand die zich graag verdiept in dossiers en zich inhoudelijk onderwerpen snel eigen maakt; 
 • Het leuk vindt om te sparren met collega’s om samen inhoudelijk en strategisch de beste route te kiezen; 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schriftelijk als mondeling; 
 • In staat is een relevant netwerk op te bouwen; 
 • Beschikt over HBO/WO-werk en denkniveau of is derdejaars student is met bij voorkeur een studieachtergrond in economie, politicologie, stedelijke ontwikkeling, rechten, geschiedenis en/of bestuurskunde. 

Over Ondernemend Leiden 

Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg Leiden, Business Platform Schipholweg-Schuttersveld, Ondernemersfonds Leiden en Shopja!.  

In het holst van de coronacrisis is Ondernemend Leiden, met partners, ondernemers, de overheid en experts in gesprek gegaan over de economische toekomst. Daarbij hebben alle gesprekspartners zich gevonden in een gemeenschappelijke doelstelling: het borgen van de economische belangen en het versterken van de Leidse Economie. Hier is het Leids Economisch Programma (https://ondernemendleiden.nl/nl/economische-visie) uit voort gekomen waarin economisch herstel en het vergroten van de veerkracht van Leiden en de regio centraal staat.  

Informatie en sollicitatie  

Heb jij interesse in de functie? Neem contact op met Erwin Roodhart (erwin@ondernemendleiden.nl of 06-41281238) of stuur meteen een sollicitatiebrief met CV naar erwin@ondernemendleiden.nl De vacature loopt tot dinsdag 20 september. Raadpleeg de website www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie. De eerste gesprekken kunnen online plaatsvinden.