Leiden op weg naar 2025

‘Visie Ondernemend Leiden om de stad economisch vitaal te houden’

Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden en het Ondernemersfonds Leiden. Ze zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor een gezamenlijke agenda. Het gaat dan vooral om randvoorwaardelijke zaken waarbij de overheid een belangrijke rol speelt, zoals:

➢ ruimte voor bedrijven;
➢ aansluiting onderwijs arbeidsmarkt;
➢ bereikbaarheid van stad en regio;
➢ parkeren;
➢ ondernemersklimaat.