Meer of minder evenementen?

Geplaatst op maandag 5 juninieuws

Evenementen zijn om uiteenlopende redenen onmisbaar voor de stad. Zo wonen mensen graag in de stad vanwege de levendigheid en het rijke aanbod aan winkels, restaurants, cafés, culturele activiteiten en evenementen. Daarnaast zorgen evenementen voor extra bezoekers en inkomsten dat vervolgens weer goed is voor het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Verder dragen evenementen – zeker die met veel mediawaarde – bij aan de het versterken van het imago van onze stad van ontdekkingen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer evenementen georganiseerd. Bewoners(verenigingen) hadden hier moeite mee omdat de leefbaarheid uit balans raakte met de levendigheid. Aan de wens van de bewoners(verenigingen) is gehoor gegeven en resulteerden in strengere regelgeving. Hierdoor werd het voor evenementenorganisatoren steeds moeilijker en duurder om iets te organiseren. Het beleid heeft zijn werk gedaan maar slaan we niet door? Deze vraag stond centraal in de zevende aflevering van de podcast Economie van Morgen. Aan tafel zitten Mitchell Wiegand Bruss, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden, Aart Martin de Jong, voorzitter van de samenwerkende wijkverenigingen, Joost van der Wal, voorzitter van de evenementenbranche en Govert de Kok, mededirecteur bij Bioscopen Leiden.

Volgens Govert zijn evenementen inderdaad onmisbaar voor Leiden. Zo dragen evenementen niet alleen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, maar is ook het voortbestaan van andere bedrijven afhankelijk van evenementen. Dit betekent dan ook dat het voorzieningenniveau, waarvoor mensen in de stad wonen, niet kan voortbestaan zonder levendigheid in de stad. Bovendien stelt hij dat mensen niet alleen voor dit voorzieningenniveau in de stad wonen, maar ook juist voor de levendigheid. Volgens hem is er daarom niet perse sprake van een spanningsveld: ‘Dat zijn helemaal geen tegenstrijdigheden, het is leefbaar omdat het levendig is’.

De kersverse voorzitter van de evenementenbranche onderschrijft Govert zijn standpunt. Evenementen spelen een belangrijke rol in het levendig houden van de stad. Als vertegenwoordiger van de evenementenorganisatoren wil ik mij inzetten om het organiseren van evenementen weer aantrekkelijker te maken. Het organiseren van evenementen wordt op dit moment steeds moeilijker gemaakt: ‘We zien een terugtrekkende overheid die ook wel een boek met regels meegeeft, dan wordt het snel lastig’. Mitchell Wiegand Bruss illustreert hoe deze terugtrekkende overheid in de praktijk zichtbaar is: ‘Door een kwart van de evenementen wordt een streep getrokken’. Bovendien noemt Mitchell dat de regels en procedures in de gemeente, bijvoorbeeld omtrent het indienen van aanvragen, resulteert in  terughoudendheid bij organisatoren.

Joost omschrijft dat de moeilijkheden niet alleen veroorzaakt worden door de terugtredende overheid, maar ook doordat een spanningsveld kan optreden: ‘Ik denk dat het een beetje de 80-20 regel is. 80% van de mensen woont hier met veel plezier en 20% van de mensen zegt af en toe met de vuist op tafel van die afspraak hadden we niet gemaakt’. Voorzitter van de samenwerkende wijkverenigingen, Aart Martin noemt overeenkomstig met Joost dat evenementen in de basis niet het probleem zijn. Hij illustreert dat het niet naleven van gemaakte afspraken het probleem vormt, bijvoorbeeld over de begin- en eindtijden van de opbouw. Hierdoor ontstaat overlast en irritatie bij bewoners. Dat kan volgens hem eenvoudig worden opgelost door de afspraken te laten handhaven door de gemeente. Daarnaast merkt hij op dat de communicatie met de gemeente moeizaam verloopt: ‘Wij hebben vooral communicatiestoornis met ambtenaren over procedureverleningen van evenementen’. Hij doet tijdens de uitzending de oproep aan Joost om met elkaar in gesprek te gaan.

Vormt communicatie en het maken van afspraken tussen organisatoren bewonersverenigingen dan de oplossing om de levendigheid van Leiden te bewaken? Of zal Leiden steeds minder levendig zijn in de toekomst? Dit hoort u in de nieuwe aflevering van de podcast Economie van Morgen die zowel op Spotify als https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen te beluisteren is.