Is ZES haal- en betaalbaar?

Geplaatst op dinsdag 5 septembernieuws

Leiden krijgt als ongeveer één van de veertig gemeenten in Nederland een zero emissiezone voor vrachtvervoer. Concreet betekent dit dat vanaf 2025 alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het stationspleingebied van Leiden in mogen. Dit nieuwe beleid vergt veel van het aanpassingsvermogen en de innovatieve denkkracht van ondernemers: Zij moeten opzoek naar schone alternatieven. Onduidelijkheid over ontheffingenbeleid en beschikbaarheid van uitstoot loze voertuigen brengt ook veel onzekerheid teweeg. Welke ondernemers hebben recht op een ontheffing en is anticiperen rendabel voor iedere ondernemer? De gemeente Leiden zet zich, ondersteund door Ondernemend Leiden, in om deze onzekerheden te reduceren. Eén van de concrete acties die zij hiervoor heeft verricht was het organiseren van het ZES-congres, dat gehouden is op 19 juni jongstleden.  

Tijdens het ZES-congres heeft Ondernemend Leiden ondernemers, de wethouder en experts op dit gebied samengebracht in twee podcastafleveringen van de podcast Economie van Morgen. De eerste afleveringen ging over de uitdagingen, problemen en kansen die het beleid met zich meebrengt, waarover een vijftal tafelgasten met elkaar in gesprek zijn gegaan.  

Wilmar Treffers, Chief Operations Officer bij Circle Line, en Gerard Hegge, vestigingsdirecteur van Van Dorp Installatietechniek, inspireren hun tafelgasten en luisteraars op het gebied van aanpassingskracht. Zo beschrijft Wilmar Treffers hoe het water ingezet kan worden als emissievrij alternatief en verklaart Gerard Hegge dat zijn bedrijf al volledig is aangepast op de komst van het nieuwe beleid. Hoewel het beleid volgens hen kansen biedt om te verduurzamen, blikken de heren ook op de uitdagingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden. Gerard Hegge omschrijft één van deze uitdagingen. Volgens hem zijn ondernemers namelijk afhankelijk van andere spelers in hun keten, wat hij als volgt omschrijft: ‘Het is belangrijk dat je het breder trekt dan jouw eigen team en jouw eigen bedrijf, want uiteindelijk moet je het door de hele keten doorvoeren. Er zijn diverse leveranciers die daarin mee moeten gaan, maar ook de klant’. Ook Wilmar Treffers benoemt kritisch dat vervoer over water niet altijd een haalbare oplossing is: ‘Nee, het is niet voor alles geschikt omdat het natuurlijk bij het water is moet je kijken naar gebieden die ontsluiting via het water krijgen’. Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW West, blikt aanvullend op de haalbaarheid: ‘Je moet het willen, maar ook durven en kunnen. Sommige ondernemers zijn klein en komen net uit roerige tijden, daar moeten we niet aan voorbij gaan’.  

De tafelgasten zijn het er met elkaar over eens dat het beleid kansen biedt, maar alleen haalbaar is als de gemeente een actieve rol inneemt. Zo roept Martijn van Pelt de wethouder op: ‘Ik denk dat je voor ZES eigenlijk een heel complex aan maatregelen moet nemen. Het feit dat je niet meer de stad in mag is de restrictieve maatregel maar je moet uiteindelijk ook als gemeente faciliteren hoe je dat mogelijk gaat maken voor ondernemers, zodat zij hun creativiteit als ondernemers los kunnen laten om oplossingen te vinden met elkaar’.  

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit & Financiën) van de gemeente Leiden onderschrijft dat het invoeren van ZES in de stad niet alleen een actieve rol vraagt van ondernemers, maar ook van de gemeente en het Rijk: ‘Ik denk dat het iets van ons allemaal vraagt. Zo moet vanuit de gemeente en het Rijk helder worden gecommuniceerd over de invoeren en ontheffingen, en moeten we het mogelijk maken van andere goederenstromen faciliteren’. Wethouder North laat weten dat de gemeente zich inzet om ondernemers in aanloop naar 2025 goed voor te bereiden. Zo werkt de gemeente niet alleen aan het organiseren van goede randvoorwaarden zoals laadinfrastructuur, maar heeft de gemeente bijvoorbeeld o.a. logistiekadviseur Henk Kolenbrander (Zuid-Holland Bereikbaar), wie tevens tafelgenoot is in de aflevering, aangesteld die de verbinding vormt tussen ondernemers en de gemeente. 
 
Benieuwd naar het hele gesprek? Beluister de aflevering dan gratis online via https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen