In gesprek: Leiden loopt nog te vaak vast

Geplaatst op maandag 13 maartnieuws

Een goed functionerende stad is onlosmakelijk verbonden met de bereikbaarheid daarvan. Zowel bestuurders van ondernemers- en brancheverenigingen en hun achterban geven aan zich in toenemende mate hierover zorgen te maken. Hoewel de komst van de Rijnlandroute en de aanpak van het OV knooppunt Leiden Centraal als verlichting wordt gezien, kent de stad ook vele knelpunten. Het huidige wegennetwerk is bijvoorbeeld overbelast en door de benodigde wegwerkzaamheden neemt de belasting verder toe. Dit heeft vertragingen en frustratie tot gevolg bij medewerkers en leveranciers. Daarnaast worden er geluiden opgevangen dat bezoekers en bedrijven uitwijken naar centra en gebieden die beter bereikbaar zijn. Met de invoering van een autoluwe binnenstad, Zero Emissie Stadslogistiek en de grootschalige wegaanpassingen zal de druk op het wegennetwerk verder toenemen met grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad en de (lokale) economie

Het onderwerp stond centraal in de vierde aflevering van de podcast Economie van Morgen van Ondernemend Leiden. Onder leiding van presentator Rudo Slappendel, gingen wethouder Ashley North, ondernemer Edwin van Diemen van Diemen Sloopbedrijf, ondernemer Cas van Brussel van Doorgedraaid en deskundige Wessel Deelstra van Transport Logistiek Nederland met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de oplossingen.

Cas Brussel illustreert de situatie waar veel ondernemers tegenaan lopen: ‘Met een beetje pech lopen wij er wel tegenaan dat wij soms driekwartier over de laatste honderd meter moeten doen om bij ons pand terecht te komen. Eén van de oorzaken van de bereikbaarheidsproblematiek zijn namelijk de veelvuldig openstaande bruggen, welke voorrang bieden aan plezierjachten boven ondernemers. Wethouder Ashley noemt dat hij de frustratie en irritatie erkent en vult aan: ‘Ik vind het ook heel moeilijk uitlegbaar dat één plezierjacht belangrijker is dan de rest van het verkeer’. Naast het veelvuldig openstaan van bruggen wordt ook een andere oorzaak besproken, namelijk inadequate afstemming van wegwerkzaamheden op informatiediensten. Cas omschrijft: ‘Ik heb het zelf al een keer meegemaakt op de Churchilllaan dat ik daarin reed en toen was het te laat. Toen stond ik anderhalf uur vast. Wegwerkzaamheden. Ik wist van te voren niet dat als ik daarheen rij, dat ik daarin zou komen’.  

Edwin van Diemen blikt met de tafelgasten op de toekomst en uit zijn zorgen omtrent gemeentelijke ambities, als de Autoluwe binnenstad en Zero Emissie Stadsdistributie, welke nog meer onzekerheid over de toekomstige bereikbaarheid van Leiden met zich mee brengen. Hij illustreert dat voor hem onzeker is of hij in de toekomst de binnenstad nog kan bereiken: ‘Het zou lekker zijn als je de spelregels weet en als de spelregels actueel blijven en niet iedere keer veranderen tijdens het spel. Dan kun je gewoon investeren waar je in moet investeren’. 

Afsluitend adviseert Wessel Deelstra: ‘Als je ondernemers nou echt op het spoor wil zetten van verduurzaming en voor efficiënt transport dan moet je als overheid duidelijkheid verschaffen. Dan durven zij te investeren, en dan zijn de investeringen straks ook rendabel’.

Benieuwd welke afspraken er zijn gemaakt? De podcast over Bereikbaarheid is nu online te beluisteren via: https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen
Iedere eerste van de maand verschijnt er een nieuwe podcast.