Dienstverlening onder de loep

Geplaatst op woensdag 5 julinieuws

Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de aanvragen van een omgevingsvergunning niet binnen de wettelijke termijn van acht weken worden behandeld. In een aantal gevallen neemt de behandeling zelfs vier tot vijf maanden in beslag. Een lange doorlooptijd zorgt voor veel onzekerheid voor ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag of men de huur-, verbouw- en personeelskosten nog wel kan dragen als de planning zoveel uitloopt. Ondernemers roepen op om de vergunningverlening te versoepelen en versnellen. Raadslid van de VVD, Christiaan Mulder gaf gehoor aan deze oproep en zorgde er eind vorig jaar voor dat het college de opdracht kreeg om hier werk van te maken. Tijdens de podcast Economie van Morgen sprak presentator Rudo Slapendel met Alexander van Nimwegen, vastgoedinvesteerder, Alex Van Den Eynden, eigenaar van winkels als Harlem en Alexxtrading, en Christiaan Mulder, raadslid voor de VVD over de stand van zaken. 

Alexander illustreert dat een goed ondernemersklimaat essentieel is voor de stad: ‘Een goede stad is een combinatie van dat je goed kunt wonen en goed kunt ondernemen, want zonder ondernemers is er in je stad helemaal niets aan’. Christiaan stelt dat goede dienstverlening eveneens belangrijk is voor de aantrekkelijkheid voor nieuwe ondernemers: ‘Als je hier komt in Leiden moet je je welkom voelen en moet je niet verzaaid raken in een oerwoud van regels en vergunningen die je moet aanvragen, maar moet je geholpen worden door de gemeente’. De heren zijn het erover eens dat slechte dienstverlening de aantrekkelijkheid van Leiden als zowel vestigingsplaats als publiekstrekker schaadt.

Hoewel Alexander geboren en getogen Leidenaar is, en naar eigen zeggen intrinsiek gemotiveerd is om de stad mooier te maken, wordt het ondernemersklimaat juist in Leiden volgens hem niet gekenmerkt als aantrekkelijk: ‘Ik zou mensen niet positief adviseren om in Leiden te ondernemen, want ik vind het niet aantrekkelijk’. Zowel Alexander als Alex illustreren diverse problemen waar ondernemers tegenaan lopen.  Zo noemen de heren onder andere dat de gemeente hoge eisen stelt aan ondernemers, de bestemmingsplannen die aantrekkelijkheid van Leiden tegenwerken en de snelheid van schakelen van de gemeente te wensen overlaat. Christiaan herkent de onvrede van ondernemers: ‘Wat ik hier hoor komt heel bekend voor. Ik ben nu een jaar raadslid, en dit geluid kom ik overal tegen als ik met ondernemers spreek’. Hij noemt dat ook het ontbreken van een centraal aanspreekpunt, de veelheid aan regelgeving en overschrijding van de termijnen illustratief zijn voor de onvrede.

De heren sluiten de podcast afleveringen af met potentiële oplossingen. Zo doet Alex de oproep om ondernemers meer gehoord te laten voelen, publiek-private samenwerkingen te stimuleren en de fysieke aantrekkelijkheid te waarborgen. Christiaan Mulder spreekt zijn teleurstelling uit over het ontbreken van de wethouder tijdens de aflevering en sluit daarom af met een duidelijke boodschap aan het College: ‘We hebben een hele aflevering aan dienstverlening gewijd, neem die informatie mee’. 

De nieuwe aflevering van de podcast Economie van Morgen is zowel op Spotify als https://ondernemendleiden.nl/nl/podcast-economie-van-morgen te beluisteren.