do

17 nov

Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’

16:00:00event

Tijdens de coronacrisis zijn we als Ondernemend Leiden het gesprek aangegaan met de bestuurders van de aangesloten ondernemers- en brancheverenigingen. Op basis van die gesprekken zijn we gekomen tot het Leids Economisch Programma.  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we hard gelobbyd om de punten uit het Leids Economisch Programma deel te laten worden van het beleidsakkoord. Dat is voor 75% gelukt en daar zijn we erg blij mee. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Zo zijn we continue in gesprek met het college en diverse ambtelijke teams. Daarnaast zien we erop toe dat we inspelen op de actualiteiten en kijken we graag samen met jullie vooruit

Zodoende nodigen we jullie graag uit voor de Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’ op 17 november van 16.00 uur tot 19.00 uur bij PLNT aan de Langegracht. We blikken terug en kijken vooruit. Dit doen we door middel van vier subsessies. Iedere sessie wordt ingeleid met een korte introductie over de huidige aanpak. Vervolgens gaan de gespreksleiders aan de hand van diverse vragen met jullie in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. In het afsluitende plenaire gedeelte delen we de resultaten. Deze verpakken wij vervolgens in een speerpuntenplan die we met jullie delen zodat de acties die opgepakt worden en de koers die we gaan varen bepaald wordt voor het aankomende jaar.

De werksessie zal plaatsvinden bij PLNT van 16.00 tot 19.00 uur inclusief een voedzame maaltijd.

Programma Werksessie ‘Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter’ 

16.00 uur Inloop 

16.15 uur Welkomstwoord door Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden 

16.20 uur Leids Economisch Programma vs Beleidsakkoord College.
Door Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed

16.40 uur Uitleg subsessies

1. Leiden Groen Bereikbaar: Waar staan we nu?
Onder leiding van Willem-Jan Zirkzee, bestuurder Ondernemend Leiden

2. Leiden: Een schone, hele en veilige stad?
Onder leiding van Raïssa Koppenol, parkmanager, Ondernemend Leiden

3. Ruimte voor bedrijven: Waar kunnen we terecht?
Onder leiding van Marnix Zwart, parkmanager, Ondernemend Leiden

4. Bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Onder leiding van Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed, Ondernemend Leiden

18:00 uur Gezamenlijke wrap-up 

18.15 uur Maaltijd en borrelmoment
 

Aanmelden

We hopen je te zien op donderdag 17 november. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/hHZXhRphdpXsqWXj8