Leids stimuleringsfonds

Leids Stimuleringsfonds: Voor een veerkrachtige economie

Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatiefnemers die verzilverbare kansen zien in economisch onzekere tijden. Het Fonds is een breed gedragen samenwerking van ondernemersverenigingen, de gemeente Leiden, de onderwijssector en de provincie Zuid-Holland.

De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt waar de kwetsbaarheden zitten in de Leidse economie. We werden verrast door omstandigheden, waarvan de economische langetermijneffecten nog niet duidelijk zijn. Maar ook zien we de versnelde gevolgen van economische transformaties die al eerder waren begonnen.

Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen gepaard met bedreigingen. Ze bieden ook kansen. Het Leids Stimuleringsfonds wil initiatiefnemers steunen die inspelen op deze veranderingen. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht vergroten van onze economie.

Denkkracht en liquiditeit
Regelmatig komt de uitvoering van een vruchtbaar idee niet (snel genoeg) over de financiële drempel heen. Dat is zonde en het Stimuleringsfonds wil dit voorkomen. In het Leids Stimuleringsfonds is denkkracht gebundeld met liquiditeit, waarmee initiatieven wel voorbij die drempel kunnen komen. Wat voor een initiatieven? Denk aan ondernemende ideeën, die een antwoord geven op marktvragen gerelateerd aan:

  • innovatie
  • corona-economie
  • digitalisering
  • energietransitie
  • circulaire economie

Ter verduidelijking, dit zijn type aanvragen die voor financiering in aanmerking komen:

  • ondernemers* die gezamenlijk: tot slimmere bedrijfsprocessen komen
  • nieuwe producten of diensten ontwikkelen
  • klanten op vernieuwende manier bereiken en bedienen
  • Initiatieven die: bijdragen aan een slimmere stad (sensortechnologie zoals druktemeters);
  • ondernemers die werknemers helpen hun talenten te ontwikkelen zodat zij kansen van de ‘nieuwe economie’ kunnen benutten

*) omvat ook ZZP’ers, mits met minimaal drie initiatiefnemers

Voorwaarden
De aanvragen worden door een beoordelingscommissie getoetst. Er zijn een aantal voorwaarden waar de aanvragen aan moeten voldoen. Zo moet het altijd om een samenwerkingsverband van ondernemers/ZZP’ers/ en of non-profit organisaties gaan. Het initiatief moet gericht zijn op duurzame versterking van de Leidse economie en aanvragers moeten zelf zorgen voor minimaal 30% cofinanciering.

Lees alle reglementen en voorwaarden goed door!

Dien je aanvraag met plan vandaag nog in!
Leids Stimuleringsfonds selecteert kansrijke initiatieven en honoreert deze met een financiële startondersteuning. De steunbedragen bevinden zich in de range € 5.000 – € 50.000. Ben je bezig met een initiatief dat Leiden veerkrachtiger maakt? Elke kalendermaand is er een aanvraagronde.

Dien je aanvraag en plan in: uiterlijk op de laatste woensdag (tot 24:00u). Dus: 30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december etc.