Voorwaarden en procedure

Voorwaarden

Let op! Het fonds behandeld geen nieuwe aanvragen meer

Om een kans te maken op een bedrag uit het fonds moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragers zijn samenwerkingsverband van ten minste drie ondernemers/ZZP’ers en/of non-profit organisaties, waarvan één gevestigd in Leiden
 • Initiatief gericht op duurzame versterking van Leidse economie of verbeteren van mentaal welzijn Leidse ondernemers
 • Aanvragers zorgen zelf voor ≥ 30% cofinanciering
 • initiatief is nog niet gestart, maar start wel binnen drie maanden na toekenning
 • Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen
 • Deelnemers rapporteren over financiële en inhoudelijke resultaten
 • Deelnemers helpen het fonds verder onder de aandacht te brengen door:
  • Delen van resultaten op bijeenkomst(en) van het Leids Stimuleringsfonds
  • Mee te werken aan (audio)visuele verslaglegging van het initiatief
  • Vermelden van het Leids Stimuleringsfonds in communicatie-uitingen vanuit het initiatief

Criteria

De commissie bekijkt of de aanvraag bijdraagt aan economische veerkracht op basis van de volgende elementen

 • Creatie van werkgelegenheid en ondernemerschap
 • Innovativiteit in aanbod – bedrijfsprocessen – commercie
 • Aanbieden van stageplekken is een pre
 • Verhoging omzet, verlaging kosten, versterking economische groei, vergroting productiviteit
 • Duurzame (meerjarige) structuurversterkende impact op de lokale economie, opschaalbaarheid
 • Schonere en milieuvriendelijke technologieën, efficiënter gebruik van hulpbronnen

Projectplan

Het belangrijkste onderdeel van je aanvraag is het projectplan en de begroting. Gebruik ons template om je projectplan te schrijven.

Procedure

Om het geld te krijgen voor een initiatief moet het idee worden goedgekeurd. Dit wordt gedaan door een commissie bestaande uit drie personen: iemand uit de ondernemerswereld, de universiteit en de overheid.

Als je een aanvraag willen indienen of je hebt een idee voor een aanvraag raden we aan contact met ons op te nemen voordat je een aanvraag indient. Zo kunnen we het plan zo goed mogelijk doorspreken of kunnen we samen eventuele ideeën uitwerken.

Na het indienen van een aanvraag

 1. We geven je nog één keer feedback (mocht dit nodig zijn)
 2. De aanvraag (eventueel na verwerking feedback) wordt doorgezet aan de commissie
 3. De commissie honoreert de aanvraag of keurt deze af

Lukt het niet om je aanvraag voor de dichtstbijzijnde deadline in te leveren? Geen probleem! Lever je aanvraag in wanneer deze klaar is en hij wordt bij de eerst volgende vergadering behandeld.

Het fonds behandelt geen nieuwe aanvragen meer

 

Wil je alles in detail nalezen? Zie dan onze reglementen.