Voorwaarden

Voorwaarden

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie getoetst. Er zijn een aantal voorwaarden waar de aanvragen aan moeten voldoen. Zo moet het altijd om een samenwerkingsverband van ondernemers/ZZP’ers/ en of non-profit organisaties gaan. Het initiatief moet gericht zijn op duurzame versterking van de Leidse economie en aanvragers moeten zelf zorgen voor minimaal 30% cofinanciering. Criteria beoordeling

 • creatie van werkgelegenheid en ondernemerschap
 • innovativiteit in aanbod – bedrijfsprocessen – commercie
 • aanbieden van stageplekken is een pre
 • verhoging omzet, verlaging kosten, versterking economische groei, vergroting productiviteit
 • duurzame (meerjarige) structuurversterkende impact op de lokale economie, opschaalbaarheid
 • schonere en milieuvriendelijke technologieën, efficiënter gebruik van hulpbronnen
 • bijdrage aan het profiel van Leiden Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen.

Contraprestatie aanvrager

 • Aanvragers gaan ermee akkoord, dat zij: de uitvoering van hun initiatief tijdig starten, anders vervalt de toekenning
 • rapporteren over de financiële en inhoudelijke resultaten de resultaten delen op een jaarlijkse bijeenkomst
 • meewerken aan audiovisuele verslaglegging (video’s)
 • Leids Stimuleringsfonds vermelden in communicatie-uitingen vanuit hun initiatief

Daarnaast je aanvraag hier aan te voldoen:

 • projectplan (max. 3 pagina’s)
 • duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel,
 • inspanningen/activiteiten,
 • het verwachte resultaat,
 • een planning,
 • een begroting en een dekkingsplan
 • NAW-gegevens penvoerder
 • samenwerkingsovereenkomst partners. Klik hier voor een voorbeeldovereenkomst
 • indien van toepassing: uittreksel KvK (tekenbevoegdheid), jaarrekening 2020, offertes

Lees alle voorwaarden nog eens goed door in de reglementen.