Een duurzame economische ontwikkeling

Onder ons motto ‘als we het doen, laten we het dan goed doen’, zijn we voor een duurzame economische ontwikkeling van Leiden. Een ontwikkeling waarbij de keuzes die we vandaag maken, inspelen op de ‘economie van morgen’. Een ontwikkeling waarbij de overheid duidelijkheid schept voor alle Leidenaren, zodat men durft te investeren in de toekomst. Een ontwikkeling waarbij er voldoende financiële middelen zijn voor economisch herstel, ontwikkeling en innovatie. Een ontwikkeling waarbij samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, inwoners en andere stakeholders centraal staat. En natuurlijk een ontwikkeling waarbij we de kansen en uitdagingen van morgen omarmen en gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw economisch of sectoraal cluster, passend bij het DNA van de stad. 

Daarom zijn de Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, medebepalend voor ons handelen en lopen ze als een rode draad door ons Leids Economisch Programma. De zeventien SDGs, zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Zowel de Europese Unie, de Rijksoverheid, de gemeente Leiden als vele bedrijven hebben deze duurzaamheidsagenda omarmt.

In ons Leids Economisch Programma doen we voorstellen om gezamenlijk te bouwen aan het Leiden van morgen, waarbij we geloven in partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17). In ons programma roepen we onder andere op tot:

  • Eén woning, één baan. Zorg voor voldoende lokale werkgelegenheid en een inclusieve arbeidsmarkt met een baan voor alle Leidenaren (SDG 8).
  • Het gebruiken van de denkkracht en de creativiteit van ondernemers, bij de grote transities en opgaven die voor ons liggen (SDG 17)
  • De realisatie van het Singelpark XL, ofwel een groene ring om de buitenrand van de stad, waarbij dit moet worden gecombineerd met de vergroening van de bedrijventerreinen om zo tot een aaneengesloten groene ring te komen (SDG 11). 
  • Het vergroenen en verduurzamen van de Leidse bedrijventerreinen en een stimulerende overheid bij de verduurzaming van het wagenpark voor een emissievrije bevoorrading van de binnenstad (SDG 13). 
  • Houd Leiden groen bereikbaar door P&R-hubs aan de randen van de stad te realiseren om zo op een duurzame manier naar de (binnen)stad te reizen (SDG 11 & SDG 13).
  • Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt, door eerst te onderzoeken hoe de mismatch tussen vraag en aanbod wordt veroorzaakt om zo tot een doelgerichte beleidsaanpak te komen (SDG 4). 

Veel meer van onze voorstellen vindt u in het Leids Economisch Programma.

Text