Zero Emissie Stadsdistributie

Vanaf 2025 wil de gemeente Leiden dat de Leidse binnenstad wordt bevoorraad. Dit betekent dat vrachtwagens en busjes die op fossiele brandstoffen rijden de binnenstad niet meer in mogen. Bevoorrading zal vanaf dan met elektrische voertuigen, of met alternatieve vervoersmiddelen plaats moeten vinden. Het doel is om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten, de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Wel geldt er voor ondernemers die een busje of vrachtwagen bezitten een overgangsregeling tot 2030. Ondernemend Leiden kan zich vinden in deze doelstelling, maar wel als het op een haalbare en betaalbare manier voor ondernemers wordt gerealiseerd en ondernemers niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering.

Daarom maakt Ondernemend Leiden als convenantpartner deel uit van het kernteam Zero Emissie Stadsdistributie (ZES). We hebben het ZES-convenant ondertekend onder de voorwaarde dat de overgang naar schone bevoorrading voor ondernemers haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het kernteam bestaat daarnaast uit de gemeente Leiden en Centrummanagement Leiden. Binnen het kernteam behartigen wij de belangen van de Leidse ondernemers en zetten we in op stimulerende maatregelen, maar ook op het goed informeren van ondernemers. Ook bespreken we de punten waar ondernemers tegen aanlopen.

Informatieflyer Gemeente Leiden 
Om ondernemers te informeren over de overgang naar schone bevoorrading is binnen het kernteam een informatieflyer gemaakt. Deze is te vinden onder de onderstaande button.

Informatiepagina Gemeente Leiden
De gemeente Leiden heeft een informatiepagina voor ondernemers ingericht, waar alle informatie over Zero Emissie Stadsdistributie terug te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan subsidieregelingen, de overgangstermijn, de omvang van de emissievrije zone, etc. Klik op de onderstaande button voor meer informatie.