Voorwaarden en procedure Fonds Mentaal Welzijn

Voorwaarden

Om een kans te maken op een bedrag uit het fonds moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragers zijn samenwerkingsverband van ten minste drie ondernemers/ZZP’ers en/of non-profit organisaties, waarvan één gevestigd in Leiden
 • Het initiatief draagt bij aan het mentale welzijn en/of de veerkracht van ondernemend Leiden en/of haar medewerkers
 • Aanvragers zorgen zelf voor ≥ 30% cofinanciering
 • Initiatief is nog niet gestart, maar start wel binnen drie maanden na toekenning
 • Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen
 • Deelnemers rapporteren over financiële en inhoudelijke resultaten
 • Deelnemers helpen het fonds verder onder de aandacht te brengen door:
  • Delen van resultaten op bijeenkomst(en) van het Leids Stimuleringsfonds
  • Mee te werken aan (audio)visuele verslaglegging van het initiatief
  • Vermelden van het Leids Stimuleringsfonds in communicatie-uitingen vanuit het initiatief

Daarnaast is een aanvraag voorzien van een projectplan van ongeveer drie pagina’s met:

 • Duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel
 • Inspanningen/activiteiten
 • Het verwachte resultaat
 • Een planning
 • Een begroting en een dekkingsplan
 • NAW-gegevens penvoerder
 • Samenwerkingsovereenkomst partners. Klik hier voor een voorbeeldovereenkomst
 • Indien van toepassing: uittreksel KvK (tekenbevoegdheid), jaarrekening 2022, offertes

Criteria

De commissie bekijkt of de aanvraag bijdraagt aan economische veerkracht op basis van de volgende elementen

 • Creatie of behoud van werkgelegenheid, stageplekken en ondernemerschap in Leiden
 • Bij de uitvoering van het initiatief wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het aanbod van Leidse ondernemers en onderwijsinstellingen
 • Vermindering van ziekteverzuim en/of werkstress, vergroting van sociale cohesie tussen en binnen bedrijven, verhoging van mentaal welzijn op niveau van de werknemer en/of de verbetering van de werksfeer binnen bedrijven

Procedure

Om het geld te krijgen voor een initiatief moet het idee worden goedgekeurd. Dit wort gedaan door een commissie bestaande uit drie personen: iemand uit de ondernemerswereld, de universiteit en de overheid.

Als jullie een aanvraag willen indienen of je hebt een idee voor een aanvraag raden we aan contact met ons op te nemen voordat je een aanvraag indient. Zo kunnen we het plan zo goed mogelijk doorspreken of kunnen we samen eventuele ideeën uitwerken.

Na het indienen van een aanvraag

 1. We geven je nog één keer feedback (mocht dit nodig zijn)
 2. De aanvraag (eventueel na verwerking feedback) wordt doorgezet aan de commissie
 3. De commissie honoreert de aanvraag of keurt deze af

De commissie vergadert op vaste momenten. Om er voor te zorgen dat ze tijd hebben om alle aanvragen door te nemen is de deadline een week voor de commissievergadering.  De deadlines voor 2023 zijn:

 • 25 januari
 • 15 maart
 • 10 mei
 • 21 juni
 • 23 augustus
 • 27 september
 • 15 november

Lukt het niet om je aanvraag voor de dichtstbijzijnde deadline in te leveren? Geen probleem! Lever je aanvraag in wanneer deze klaar is en hij wordt bij de eerst volgende vergadering behandeld.

 

Wil je alles in detail nalezen? Zie dan onze reglementen.