Voorwaarden Fonds Mentaal Welzijn

Voorwaarden

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie getoetst. Er zijn een aantal voorwaarden waar de aanvragen aan moeten voldoen. Zo moet het altijd om een samenwerkingsverband van ondernemers/ZZP’ers/ en of non-profit organisaties gaan. Het initiatief moet gericht zijn op het mentaal welzijn van Leidse ondernemers en aanvragers moeten zelf zorgen voor minimaal 30% cofinanciering. Criteria beoordeling

 • Het initiatief draagt bij aan het mentale welzijn en/of de veerkracht van ondernemend Leiden en/of haar medewerkers.
 • Creatie of behoud van werkgelegenheid, stageplekken en ondernemerschap in Leiden
 • Bij de uitvoering van het initiatief wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het aanbod van Leidse ondernemers en onderwijsinstellingen
 • Vermindering van ziekteverzuim en/of werkstress, vergroting van sociale cohesie tussen en binnen bedrijven, verhoging van mentaal welzijn op niveau van de werknemer en/of de verbetering van de werksfeer binnen bedrijven

Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen.

Contraprestatie aanvrager

 • Aanvragers gaan ermee akkoord, dat zij: de uitvoering van hun initiatief tijdig starten, anders vervalt de toekenning
 • rapporteren over de financiële en inhoudelijke resultaten de resultaten delen op een jaarlijkse bijeenkomst
 • meewerken aan audiovisuele verslaglegging (video’s)
 • Leids Stimuleringsfonds vermelden in communicatie-uitingen vanuit hun initiatief

Daarnaast je aanvraag hier aan te voldoen:

 • projectplan (max. 3 pagina’s)
 • duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel,
 • inspanningen/activiteiten,
 • het verwachte resultaat,
 • een planning,
 • een begroting en een dekkingsplan
 • NAW-gegevens penvoerder
 • samenwerkingsovereenkomst partners. Klik hier voor een voorbeeldovereenkomst
 • indien van toepassing: uittreksel KvK (tekenbevoegdheid), jaarrekening 2021, offertes

Lees alle voorwaarden nog eens goed door in de reglementen.