Vacature: Ondernemende medewerker beleid en projecten!

Wil jij een leuke uitdagende baan met veel met veel mogelijkheden om te leren, je verder te ontwikkelen en je netwerk te vergroten? Ondernemend Leiden zoekt een ondernemende medewerker beleid en projecten!

Ondernemend Leiden is een platform en netwerkorganisatie van ondernemers in de stad en regio Leiden. We stimuleren ondernemerschap en behartigen de stadsbrede belangen van ondernemers. Zowel in bestaand als nieuw beleid op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. De aangesloten partnerorganisaties vinden elkaar in de volgende speerpunten:

  1. Ruimtelijke ontwikkeling
  2. Mobiliteit en duurzaamheid
  3. Participatie en inspraak
  4. Schoon, heel en veiligheid
  5. Arbeidsmarkt en onderwijs
  6. Integraal en toekomstbestendig werken

Samen met het bestuur worden de standpunten en strategische aanpak van de gezamenlijke dossiers bepaald. Waar de inbreng van Ondernemend Leiden meerwaarde kan opleveren, gaat zij aan de slag met het uitbouwen van draagvlak, belangenbehartiging en het sturen in gebiedsontwikkeling en -management. Daarvoor worden reguliere overleggen, bijeenkomsten en kennissessies georganiseerd met onze achterban van ondernemers, ambtenaren en andere stakeholders. Waar nodig wordt er een publiek-privaat project geïnitieerd of georganiseerd om het ondernemerschap en de economische vitaliteit van de stad te stimuleren. Naast de stadsbrede werkzaamheden vervult de organisatie ook koepelgerichte werkzaamheden, onder andere in samenwerking met Economie 071, VNO-NCW.

Benieuwd naar de vacature tekst? Klik dan snel onderstaand voor de tekst: