In 2022 kregen ondernemers weer van alles voor hun kiezen.
Terwijl de effecten van de coronamaatregelen nog dagelijks
voelbaar waren, stegen energieprijzen en inflatie naar
recordhoogten. Dit tegen een achtergrond van groeiende
personeelstekorten, een stroomversnelling in het online
shoppen en de algehele noodzaak om te verduurzamen.

Kortom, meer dan ooit worden ondernemers uitgedaagd
om te innoveren; om te kijken naar andere manieren van
zaken doen. Mag van ondernemers verwacht worden, dat
zij deze uitdagingen aan gaan? Zeker. Tegelijkertijd mag van
de gemeentelijke overheid verwacht worden, dat zij een
verantwoordelijk en stimulerend beleid voert. Een beleid
dat de veerkracht van ondernemers versterkt.

Daarom is Ondernemend Leiden tijdens de coronacrisis het
gesprek aangegaan met de bestuurders van de aangesloten
ondernemers- en brancheverenigingen. Op basis van die
gesprekken zijn we gekomen tot het Leids Economisch
Programma. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van afgelopen jaar hebben we hard gelobbyd om de punten
uit het Leids Economisch Programma deel te laten worden
van het beleidsakkoord. Voor 75 procent is dat gelukt.

We zijn daar blij mee, maar er is nog veel werk aan de winkel.
Denk aan de ondernemers die hulp nodig hebben om uit of
door de crises heen te komen. Denk ook aan de ondernemers
die steun behoeven bij het realiseren van verschillende
transities met akelig nabije deadlines: de Energietransitie,
de Zero Emissie Stadslogistiek, autoluwe binnenstad en het
realiseren van ruimte voor werken in de stad. Ondernemend
Leiden zet zich in voor een goede ondersteuning bij de
transitie. Dit doen we door in gesprek te gaan met het College,
diverse ambtelijke teams en experts. Daarnaast delen we
informatie over het hieruit voortkomende stimulerend beleid
en maatregelen.

Ondernemend Leiden zet zich in voor een
goede ondersteuning bij de transitie. De impact van de genoemde transities op de huidige
economische structuren is groot. Op het aanpassingsvermogen
van ondernemers wordt een enorm beroep gedaan.
Wat moet ik precies doen? Hoe moet ik dit doen? En wat heb
ik nodig… vragen die centraal stonden tijdens de werksessie
Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter. Dit evenement vond in
november plaats voor alle bestuurders van de Ondernemend
Leiden-partners. Tijdens de werksessie werden de aanpak en
de resultaten gedeeld. In de subsessies gaven de bestuurders
hun input per thema.

De resultaten hebben we verwerkt in het 7 punten tellende
Speerpuntenplan 2023. Per punt is omschreven welk beroep we
doen op de overheid, welke inspanningen ondernemers leveren
en om welke publiek-private samenwerkingsprojecten het gaat.
Met dit plan in de hand gaan we als Ondernemend Leiden
aan de slag. Doel: de belangen van ondernemers te borgen in
nieuw en bestaand gemeentelijk beleid.