Wisseling van de wacht bij Ondernemend Leiden

Geplaatst op vrijdag 3 novembernieuws

Erwin Roodhart draagt het stokje over aan Arja Boon

Erwin Roodhart heeft zijn rol als manager stadsbreed bij Ondernemend Leiden overgedragen aan Arja Boon. Erwin heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het opzetten van PLNT Den Haag. En Arja keert terug naar Leiden en neemt daarbij haar ervaringen in stedelijke ontwikkeling uit andere regio’s mee.

De afgelopen jaren heeft Erwin samen met het team en bestuur gewerkt aan de doorontwikkeling van  Ondernemend Leiden. Om daarmee de belangen van Leidse ondernemers nog beter te borgen in nieuw en bestaand beleid. Dit heeft hij gedaan door het opzetten van stadsbrede samenwerkingen tussen de ondernemersverenigingen uit de verschillende stadsdelen. Erwin vertelt hierover: “Enerzijds worden hierdoor de diverse standpunten nog beter meegenomen in de behandeling van de gezamenlijke dossiers. Anderzijds heeft het ervoor gezorgd dat we een volwaardige gesprekspartner zijn voor de gemeente en regio Leiden, en vertalen wij wat er speelt en wat er nodig is”.

Erwin is ook de drijvende kracht geweest achter de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst met alle bestuurs(leden) van de diverse ondernemers- en brancheverenigingen. Erwin licht toe: “Tijdens deze bijeenkomst wordt er in kaart gebracht waar ondernemers en medewerkers behoefte aan hebben. Denk hierbij aan een goede bereikbaarheid, haalbare en betaalbare transitie naar emissievrije bevoorrading van de binnenstad en een stimulerend pakket waarmee ondernemers zich kunnen voorbereiden op de economie van morgen. De input vanuit de werksessie wordt vertaald naar een speerpuntenplan waarover we jaarlijks in gesprek gaan met college van B&W, ambtenaren en andere partners. Mooi wapenfeit is dat we bij de vorige verkiezingen 75% van onze standpunten in het college-akkoord kregen. Hierdoor kunnen ondernemers en de overheid steeds vaker samen optrekken om de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan en dit is hard nodig in deze economische onzekere tijden”, aldus Erwin Roodhart. 

En nu draagt Erwin het stokje over aan Arja Boon. Arja is voor veel mensen in Leiden al een bekende omdat ze eerder actief was als interim binnenstadmanager van de Gemeente Leiden. Wat haar aanspreekt is dat in deze mooie stad zowel het historische karakter als moderne stedelijke ontwikkeling samenkomen. Arja opereert graag binnen deze dynamische mix. Verder woont ze vlakbij Leiden en groeien haar neven en nichtje daar met veel plezier op.
Arja is opgegroeid in een ondernemersgezin en ook zelf al vele jaren actief als ondernemer in de consultancybranche. De afgelopen vijftien jaar was Arja actief in het werkgebied van ruimtelijke ontwikkeling. Voor publieke en private organisaties, of consortia. Door heel Nederland heeft ze gewerkt aan een grote diversiteit van complexe verstedelijkings- en ontwikkel opgaves. Ze is er als ervaren programmamanager van overtuigd dat het van essentieel belang is dat stadspartners vanaf de voorkant met elkaar werken aan collectieve opgaves van stedelijke ontwikkelingen. Zo heeft Arja meegewerkt aan innovatieve programma’s zoals Stadsbeweging voor het versterken van vitale Overijsselse steden, SteenGoedBenutten voor efficiëntere herbestemming van gebieden in regio Gelderland en de transformatie van het Rottterdamse politiebureau Eendrachtplein in de social hub Heilige Boontjes. Daarnaast heeft Arja ervaring als commissaris in de woningcorporatiebranche.

Arja ziet er naar uit om deze kennis, ervaring en inspiratie nu in te zetten voor een toekomstbestendig en vitaal Leiden. Ze licht toe; “De stad en bredere regio Leiden staan voor uitdagingen waarin een grote diversiteit van publiek private partijen betrokken zijn. Ieder vanuit zijn eigen belangen en behoeften. Dus het is de crux om als belangenbehartiger en verbinder te laveren naar gezamenlijke oplossingen en concrete acties. Naast de opgaves die Erwin benoemde gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om de bedrijventerreinen en retail strategie, implementatie van de omgevingswet en hulp bij de energietransitie. Ik zie er naar uit om er samen met het team en bestuurders van Ondernemend Leiden voor te zorgen dat de stadsbrede belangen van een grote diversiteit aan ondernemers behartigd worden. We zijn daarbij gelijk volop aan de bak want naast de dagelijkse operatie voeren we op dit moment de evaluatie uit naar de voortgang en resultaten van het afgelopen jaar. En stellen we met onze leden het speerpuntenplan voor de aankomende periode op”. Kortom, er wordt met nieuw elan en een gedragen toekomstperspectief gewerkt aan een ondernemend Leiden.