WIJIJ helpt ondernemers aan gemotiveerde medewerkers

Geplaatst op maandag 12 septembernieuws

Een van de thema’s waar Ondernemend Leiden zich op inzet is de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De huidige scholieren en studenten zijn immers de ondernemers en werknemers van de toekomst. We zijn dan ook enthousiast over de mogelijkheden die WIJIJ biedt en delen graag onderstaand bericht:

Goed nieuws voor ondernemers, met de start van WIJIJ in Holland Rijnland is deze vernieuwende aanpak op de arbeidsmarkt ook beschikbaar voor alle leden van Ondernemend Leiden. WIJIJ (spreek uit: wij-jij), koppelt mensen en banen op basis van talenten en vaardigheden, waarbij verder wordt gekeken dan uitsluitend diploma’s en werkervaringen. Na de start in mei, heeft zich direct al een groot aantal werkzoekenden op het platform aangemeld.

Met de aanpak is WIJIJ al drie jaar succesvol in andere delen van het land, waaronder Gorinchem en Vijfheerenlanden. Wat ondernemers daarvan vinden is te zien in de video.

Dankzij gemeenten, provincie en VNO-NCW is WIJIJ nu ook in onze regio actief. De introductie van WIJIJ is enthousiast ontvangen. Lid worden kan op www.wijij.nl/werkgevers.

Ontzorgen van werkgever

WIJIJ ontzorgt de ondernemer en gaat actief op zoek naar passende kandidaten voor een vacature. De andere manier van werven leidt tot gemotiveerde medewerkers en biedt werkgevers bredere kansen bij het aantrekken van nieuwe mensen.

Dankzij de keuze voor een coöperatiemodel, blijven de kosten laag en worden opbrengsten geïnvesteerd in verbeteringen en faciliteiten voor alle deelnemers. Het WIJIJ-team brengt de geschikte kandidaten en banen bij elkaar. In het online profiel dat iedere kandidaat aanmaakt, is veel ruimte voor talenten, passie en persoonlijkheid en rijkt verder dan een standaard CV.

Werkgevers die lid worden van de coöperatie, kunnen al hun vacatures bij WIJIJ indienen. Meer weten, kijk op www.wijij.nl/werkgevers.