Werksessie Leids Stimuleringsfonds: groot succes

Geplaatst op woensdag 19 aprilnieuws

Om ondernemers te ondersteunen in deze economisch onzekere tijden en de veerkracht van zowel ondernemers als de lokale economie te vergroten, richtten ondernemersverenigingen en de gemeente Leiden het ‘Leids Stimuleringsfonds’ op. Het fonds waarmee ondernemers financieel ondersteund worden om ideeën te realiseren. Bovendien let de beoordelingscommissie erop dat het plan niet alleen innovatief is, maar tegelijkertijd ook extra werkgelegenheid en economische impact genereert voor Leiden.  

De uitdagingen waar ondernemers mee geconfronteerd worden zijn niet beperkt gebleven tot de Coronacrisis. Nog steeds wordt er beroep gedaan op de veerkracht van ondernemers, denk bijvoorbeeld aan de energiekosten die stijgen tot recordhoogten en bijkomende duurzaamheidstransities waarop geanticipeerd moet worden. Om deze reden werd het Leids Stimuleringsfonds in 2023 voortgezet. Om ook in 2023 ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het fonds een werksessie georganiseerd, waarop wij graag terugblikken.  

 De werksessie, gehouden op 29 maart jongstleden, had als doel om de ideeën van ondernemers om te zetten in concrete aanvragen. Zo gaven organisaties, die een bijdrage hebben ontvangen vanuit het fonds, ‘tips en trics’. Vervolgens werden de aanwezigen onder leiding van een expert geholpen om de ideeën daadwerkelijk om te zetten in concrete aanvragen. Bovendien is de begeleiding niet beperkt gebleven tot de werksessie, ondernemers kunnen namelijk gebruik maken van een voucher van 500 euro. Hiermee kunnen zij zich laten helpen door een businesscase voor het perfectioneren van hun aanvraag. 

Yannick Loskamp, projectondersteuner van het Leids Stimuleringsfonds vanuit Ondernemend Leiden en de Gemeente Leiden, blikt enthousiast terug op de werksessie: ‘In totaal kwamen er 17 verschillende initiatieven en waren er circa 25 deelnemers. Hoewel de deelnemers eigenlijk kwamen om hun eigen ideeën uit te werken, ontstonden er al snel mooie samenwerkingen tussen de verschillende deelnemers’. Bovendien noemt hij dat het overgrote deel van de deelnemers de ambitie heeft uitgesproken om daadwerkelijk een aanvraag in te dienen.  
Volgens Loskamp kan geconcludeerd worden dat de werksessie, niet alleen op basis van de uitgesproken ambities van deelnemers maar ook op basis van de ontstane contacten, een succes is geweest.  

Bekijk hier de video van de werksessie: https://youtu.be/xZOohAzhS_M