Vooroverleg omgevingsvergunning: dit gaat er veranderen

Geplaatst op maandag 5 februarinieuws

Leidse ondernemers kunnen vrijblijvend gebruik maken van een vooroverleg voorafgaand aan het indienen van een vergunning. Tijdens dit proces wordt de aanvrager duidelijkheid gegeven over de haalbaarheid van de plannen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of het plan past binnen het bestemmingsplan en de regels van welstand. Vanaf 1 januari 2024 zijn er echter veranderingen doorgevoerd met betrekking tot dergelijke vooroverleggen. Doordat de Omgevingswet per 1 januari landelijk geregeld is, zullen gemeenten deze vooroverleggen niet meer gratis kunnen verstrekken. Ook de gemeente Leiden, die één van de weinige gemeenten was die deze vooroverleggen voor de ingang van de Omgevingswet gratis verstrekte, rekent daarom vanaf 1 januari kosten voor het vooroverleg.

De exacte kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. De volgende bedragen worden gehanteerd vanaf 1 januari:

·        Ontvangst en registratie van een verzoek of aanvraag: €120

·        Beoordeling van de volledigheid en ontvankelijkheid van het          verzoek of aanvraag: €120

·      Mededeling over wel of geen benodigde omgevingsvergunning €120

Hier bovenop kan de gemeente aanvullende bedragen rekenen, als er extra activiteiten nodig zijn, tot €5000 voor zeer omvangrijke aanvragen.

Tip! Wil je eerst kijken of je wel of geen vergunning nodig hebt? Dan kun je gratis de vergunning check doen, via het Omgevingsloket op : https://omgevingswet.overheid.nl/checken . Op deze site kun je ook direct een vooroverleg en/of vergunning aanvragen. Heb je algemene vragen over vergunningen? Dan kun je deze stellen via : https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new