1

Update: Omleidingen door werkzaamheden Churchillbrug

Geplaatst op Tuesday, August 4news

De werkzaamheden aan de Churchillbrug zorgen voor de nodige verkeersoverlast. Verschillende bedrijventerreinen trokken hierover aan de bel. Hieronder vinden jullie de acties die hierop tot nu toe ondernomen zijn.

Naar aanleiding van de input vanuit de parkmanagementorganisaties en verschillende bestuurders heeft Ondernemend Leiden vorige week een gesprek gevoerd met de teamleider, verkeersmanager en bestuurslid OV Rooseveltstraat, Gideon Bosch. Naar aanleiding van dat gesprek zijn een aantal actiepunten opgesteld. Hieronder bevindt zich een overzicht met de aanvullende acties die uitgevoerd zijn om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

Dit alles neemt niet weg dat er rekening gehouden moet worden met extra reistijd tot medio september.

Er is een kaart opgesteld met de verschillende omleidingsroutes. We willen jullie vragen deze zoveel mogelijk te delen. We hopen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

De acties tot nu: 

Extra verkeersaanpassingen

– Er zijn verkeersregelaars geplaatst bij de rotonde Haagsche Schouw t.b.v. de doorstroming van auto’s.

– Stevensbrug kan gebruikt worden (eenrichtingsverkeer) bij calamiteiten en voor als de drukte toeneemt naar de vakantie. 

– De paralelweg wordt open gezet en verkeersregelaars ingezet bij werkzaamheden aan de Julius Caesarbrug bij de kanaalweg van 17 juli tot 28 augustus.

– De Gemeente is in overleg met de Provincie om de doorvaart van beroepsvaart bij de Haagsche Schouwbrug tijdelijk te verminderen. 

Extra Informatievoorziening

– Er zijn extra matrixborden geplaatst die aangepast bij een aantal belangrijke knooppunten.

– Er is een plattegrond met omleidingsroutes gemaakt en deze kan gedeeld worden.

– Begin september volgt er een overleg met afdeling communicatie, mobiliteit en Ondernemend Leiden om te komen tot een communicatiecampagne en kanalen die de komende jaren gebruikt kan worden om bezoekers, bewoners, ondernemers en medewerkers optimaler te informeren. 

Zie voor het verloop van de werkzaamheden ook de site van de gemeente. 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op via kim@ondernemendleiden.nl .