Stadsbrede samenwerking van ondernemers werpt vruchten af

Geplaatst op maandag 5 septembernieuws

Ondernemend Leiden bestaat 10 jaar. Dit werd gevierd tijdens het besturendiner met alle Leidse ondernemers- en brancheverenigingen. Naast het delen van de successen ondertekende bestaande en nieuwe partners een meerjarenovereenkomst. Hiermee bundelen alle ondernemers- en brancheverenigingen de krachten om de stadsbrede belangen te behartigen. Deze sterkere samenwerking betekent dat Ondernemend Leiden nu nog beter kan inzetten om de bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven, veiligheid en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Naast het borgen van de belangen in bestaand en nieuw beleid zet de organisatie zich in om ondernemersverenigingen te inspireren met initiatieven die bijdrage aan de economische groei. Voorafgaande aan het diner werden de bestuurders bij Naturalis geïnformeerd over het Unlock_Programma op het Leiden Bio Science Park. Dit programma heeft als doel om goede ideeën op het gebied van Life Science & Health te helpen ontwikkelen tot succesvolle start-ups. Deze kunnen op hun beurt weer uitgroeien tot nieuwe iconen van het park. Wetenschap, overheid en ondernemerschap komen hier samen. Dit werpt zijn vruchten af voor het Leiden Bio Science Park maar kan ook als blauwdruk fungeren voor de andere gebieden zoals de binnenstad en de bedrijventerreinen. 

 

Per sloep ging het gezelschap naar de laad- en loswal bij het Lammenschansplein ter hoogte van de Trekvlietbrug. Hier werd goed zichtbaar dat stadsbrede samenwerking loont. Toen de gemeente in 2021 kwam met het plan om de doorvaarhoogte van de Trekvlietbrug te verlagen, waren Ondernemend Leiden en belangenbehartiger Bedrijvig Leiden daarop tegen. De mogelijkheden voor vervoer over water zouden daardoor belemmerd worden. In dat kader werd het webinar ‘Vervoer over Water’ georganiseerd, waar wethouder Ashley North de aanwezigen opriep om mee te denken over hoe de singels in Leiden het beste benut kunnen worden voor vervoer over water. Willem-Jan Zirkzee, voorzitter Bedrijvig Leiden, licht toe hoe het verder is gegaan: ‘Toen uiteindelijk bleek dat de Trekvlietburg niet verhoogd kon worden, is er gepleit voor het beschikbaar stellen van de laad- en loswal aan private partijen. Daar werd positief op gereageerd door de gemeente en de Provincie Zuid-Holland. Samenwerkende ondernemers mogen nu de laad- en loswal in gebruik nemen als overslaghub. Vanaf daar kunnen de goederen dan gebundeld naar ondernemers in de binnenstad vervoerd worden met elektrische bootjes. Een mooi resultaat van een gezamenlijke inspanning’. De Universiteit Leiden maakt hier als eerste gebruik van bij de verbouwing van de Humanities Campus. 

 

Na afloop van het diner proosten de voorzitters Nico Tates van Ondernemend Leiden en Bastiaan de Roo van het Ondernemersfonds op het 10-jarige jubileum. Ze blikte beide terug op wat er in die periode is bereikt en spraken hun vertrouwen uit dat we met de meerjarenovereenkomst nog beter de stadsbrede belangen van ondernemers kunnen behartigen. De dag werd afgesloten met het ondertekenen van de overeenkomst. ‘Alle partners van Ondernemend Leiden hebben zich nu voor langere tijd verbonden aan de organisatie en organisaties die nog niet vertegenwoordigd waren, zoals Shopja! (de samenwerkende wijkwinkelcentra), Topsport Leiden en het voortgezet- en wetenschappelijk onderwijs doen nu ook mee. Hierdoor zijn we een nog volwaardigere gesprekspartner, kunnen we de werkorganisatie verder professionaliseren, de belangen van ondernemers nog beter borgen en waar nodig publiek-private samenwerkingen opzetten’, aldus een stralende voorzitter Nico Tates van Ondernemend Leiden.