Speerpuntenplan onderweg naar het College!

Geplaatst op dinsdag 24 januarinieuws

In 2022 kregen ondernemers weer van alles voor hun kiezen. Terwijl de effecten van de coronamaatregelen nog dagelijks voelbaar waren, stegen energieprijzen en inflatie naar recordhoogten. Dit tegen een achtergrond van groeiende personeelstekorten, een stroomversnelling in het online shoppen en de algehele noodzaak om te verduurzamen. Kortom, meer dan ooit worden ondernemers uitgedaagd om te innoveren; om te kijken naar andere manieren van zaken doen. Tegelijkertijd mag van ondernemers verwacht worden dat zij een verantwoordelijk en stimulerend beleid voert. Een beleid dat de veerkracht van ondernemers versterkt.

Daarom is Ondernemend Leiden tijdens de coronacrisis het gesprek aangegaan met de bestuurders van de aangesloten ondernemers- en brancheverenigingen. Op basis van die gesprekken zijn we gekomen tot het Leids Economisch Programma. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen jaren hebben we hard gelobbyd om de punten uit het Leids Economisch Programma deel te laten worden van het beleidsakkoord. Voor 75% is dat gelukt.

We zijn daar erg blij mee, maar er is nog veel werk aan de winkel. Denk aan de ondernemers die hulp nodig hebben om uit of door de crises heen te komen. Denk ook aan de ondernemers die steun behoeven bij het realiseren van verschillende transities met akelig nabije deadlines; de Energietransitie, de Zero Emissie Stadslogistiek, autoluwe binnenstad en het realiseren van ruimte voor werken in de stad. Deze transitieondersteuning biedt Ondernemend Leiden in nauwe samenwerking met het College en diverse ambtelijke teams.

De impact van de genoemde transities op de huidige economische structuren is groot. Op het aanpassingsvermogen van ondernemers wordt een enorm beroep gedaan. Wat moet ik precies doen? Hoe moet ik dit doen? En wat heb ik nodig…. Vragen die centraal stonden tijdens de werksessie Wat gaat Goed, Wat Kan Beter. Dit evenement vond in november plaats voor alle bestuurders van de Ondernemend Leiden-partners. Tijdens de werksessie werden de aanpak en resultaten gedeeld. In de subsessies gaven de bestuurders hun input per thema.

Deze resultaten hebben we verwerkt in het 7 punten tellende Speerpuntenplan 2023. Hierbij is per punt omschreven welk beroep wordt gedaan op de overheid, welke inspanningen ondernemers leveren en om welke publiek-private samenwerkingen het gaat. Met dit plan gaan we als Ondernemend Leiden aan de slag met als doel het borgen van belangen van ondernemers in nieuw en bestaand gemeentelijk beleid. Het speerpuntenplan zal 31 januari overhandigd worden aan het College. Het Speerpuntenplan zal vanaf dan verder gedeeld worden.