Ruimte voor Werken: ook in de Leidse regio?

Geplaatst op donderdag 6 aprilnieuws

De ruimtevraag in Leiden en omliggende gebieden is groot, door het toenemend aantal inwoners. Ruimte voor Werken is dan ook een belangrijk speerpunt van Ondernemend Leiden. Ondernemend Leiden richt zich daarom met haar partners op een langetermijnvisie: Hoe zorgen we ervoor dat er nu, maar ook in de toekomst ruimte voor werken is? Ondernemend Leiden heeft in dit kader op 22 maart, tezamen met vertegenwoordigers van gemeenten en andere ondernemersverenigingen uit de Leidse regio, een werkbezoek gebracht aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Ondernemend Leiden zet zich in voor de totstandkoming van een ROM voor de Leidse Regio
Twee bestuursleden van Ondernemend Leiden zetten zich al enkele jaren actief in voor het opzetten van een ROM in de Leidse regio. De doelstelling van de ROM is het door investeringen revitaliseren van bedrijventerreinen en daardoor het creëren van werkgelegenheid. Dit sluit daarmee naadloos aan op een van de speerpunten van Ondernemend Leiden. De inspiratie kwam voort uit de resultaten van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU).

Wat is een ROM?
De doelstelling van een ROM is dus het revitaliseren van bedrijventerreinen. Om deze doelstelling na te streven zet de ROM zich actief in voor het stimuleren van de transformatie van bedrijventerreinen, door bijvoorbeeld deze nieuwe bestemmingen te geven of door deze terreinen te herverkavelen. Een ROM bestaat uit een zogenoemd ‘revolverend fonds’: de bedoeling is dat investeringen worden terugverdiend als de grond weer wordt doorverkocht.
 

Samenwerking
Een ROM is voor de Leidse regio dus essentieel om nieuwe en bestaande bedrijventerreinen goed te benutten en zo voldoende ruimte voor bedrijven en werken te behouden. Tezamen zullen Ondernemend Leiden, partners en de ROM zich niet alleen inzetten voor gebiedsontwikkeling, maar ook voor versnelde besluitvorming, het stimuleren van een proactieve rol van gemeenten en versterking van kennis en expertise.

Graag gaan wij in gesprek met de provincie over haar bijdrage aan de nieuwe ROM. Ondernemend Leiden zal zich dan ook onverminderd blijven inzetten voor samenwerking met en ondersteuning van de ROM om zo actief bij te dragen aan ruimte voor werken.