Ruimte voor werken in de Stad: ‘Nu moeten we doorpakken!’

Geplaatst op dinsdag 10 januarinieuws

Hoe kunnen we in Leiden voldoende ruimte blijven bieden voor werken in de stad? Hoe houden we in de toekomst een goede balans tussen werken, wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid? Hoe zorgen we voor vitale bedrijventerreinen? Gemeente Leiden, Ondernemend Leiden en Bedrijvig leiden nodigde eind 2022 ondernemers uit om zich over deze vraag te buigen. De inspiratiesessie met ondernemers uit de binnenstad, van verschillende bedrijventerreinen, het Leiden Bio Science Park, de wijkwinkelcentra en verschillende partners vormde de aftrap voor het samen werken aan een ontwikkelagenda ‘ruimte voor werken in de stad’.

In het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’ staat dat het college van burgemeester en wethouders streeft naar het bieden van ruimte voor werken in de stad en het versterken van de regiefunctie vanuit de gemeente om te komen tot vitale bedrijventerreinen, centra en menging van verschillende functies in onze stad.

Balans

Wethouder Fleur Spijker licht toe: “Vanuit mijn vorige portefeuille weet ik als geen ander hoe groot de druk is op de beperkte fysieke omgeving in Leiden. We ontkomen er dus niet aan om voortdurend te streven naar een balans in leefbaarheid en levendigheid. Bedrijvigheid is daar onlosmakelijk onderdeel van. Ondernemers verdienen hun brood in de stad, maar ook hun werknemers. We willen voldoende banen binnen onze stad realiseren en behouden, zodat inwoners bestaanszekerheid hebben door inkomen. Ik wil daarom graag vooruit kijken naar welk soort bedrijvigheid de stad nodig heeft en waar deze bedrijvigheid logischerwijs kan landen. Tegelijkertijd hebben we geen jaren om daar werk van te maken. Ondernemers hebben het de laatste jaren al zwaar genoeg en functiemenging en verstedelijking staan steeds vaker op gespannen voet met bedrijvigheid. Ik wil dus ook op korte termijn actie’

Succesvolle keten

Naast zorgen en veel voorbeelden uit het verleden, erkenden alle aanwezige ondernemers dat het tijd was om vooruit te kijken. “Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en hebben een visie nodig voor de lange termijn. Bestaande bedrijven willen naar toekomstig bestendige bedrijven”, aldus Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden. “Het Leiden Bio Science Park heeft bestaanszekerheid door een succesvolle keten: van onderwijs, naar onderzoek tot productie. Maar het LBSP zoekt juist verbinding met de stad”, was de reactie uit die hoek. “Erken de waarde van ondernemers en creëer gelijke rechten voor bewoners en ondernemers”, reageerden veel van de aanwezige ondernemers. “werk is de link in onder andere duurzaamheid en inclusiviteit.”

Spelregels

Alle bevindingen, ideeën, plannen en samenvattingen werden gedurende de avond opgetekend door Rolf Resing van beeldversalgen.nl. Genoeg ideeën in elk geval om vooruit te kijken. Maar hoe dan? Ik wil van papier naar actie”, lacht wethouder Spijker. “Nu moeten we dus doorpakken. samen met de ondernemers gaan we een ontwikkelagenda ‘Ruimte voor werken in de stad’ opstellen. Het concrete resultaat is dat we ‘spelregels’ hebben voor werken in de stad. Een onderdeel daarvan is ook het opstellen van profielen voor Leidse werklocaties: een inventarisatie van welk soort bedrijvigheid we hebben in Leiden, in welke mate, waar deze is gevestigd en wat de vraag is.”

Vliegwiel

Daarnaast is het voornemen om een ‘Leidse Ruimtemaker’- te werven om concrete resultaten te bereiken op de bedrijventerreinen. Ook daar kan niet alles blijven zoals het is, legt Spijker uit. “De ruimtemaker gaat kijken hoe we op de korte termijn kansen kunnen verzilveren. Tot slot is afgesproken om te onderzoeken of we een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) kunnen oprichten die vooral kijkt naar de ruimtelijke inrichting van terreinen om daarmee innovaties en investeringen op bedrijventerreinen te realiseren.”

Ondernemend Leiden, Bedrijvig Leiden en de Gemeente Leiden werken nauw samen aan het actieplan en houden de betrokkenen en belanghebbende regelmatig op de hoogte over de voortgang en ontwikkelingen. 

Raadpleeg de digitale uitgaven van intobusiness voor het volledige artikel: https://issuu.com/intobusiness/docs/leiden_winter_2022/54