3

Retailmonitor Leidse Regio

Geplaatst op vrijdag 22 decembernieuws

Al lange tijd werken Ondernemend Leiden en Economie071 nauw samen.
Deze samenwerking is geborgd in diverse vergaderstructuren.  Zo zitten bestuurslid Willem-Jan en voorzitter van Ondernemend Leiden Nico Tates zitten in de stuurgroep Bedrijvenstrategie, en zit Nico bovendien ook in de algemene stuurgroep Economie071. Een belangrijk gezamenlijk project is de Leidse Retailmonitor, waarover u onderstaand meer kunt lezen?

Nieuwe Retailmonitor voor Leidse regio
Het economisch samenwerkingsverband Economie071 heeft een nieuwe Retailmonitor laten maken, die inzichten geeft in de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel van de Leidse regio. De monitor kijkt terug op de afgelopen drie tot vier jaar.

Reactie gemeente Leiden

‘De Retailmonitor biedt een helder inzicht in de dynamiek van de detailhandel in onze regio. Voor Leiden laat de monitor zien dat er minder winkels zijn, maar dat de omzet stijgt. Winkels veranderen naar veelzijdige plekken met horeca. Een belangrijke ontwikkeling blijft de online groei. Onze gezamenlijke uitdaging is dan ook om het lokaal shoppen te behouden. Hiervoor werken we nauw samen met Ondernemend Leiden, Centrummanagement en SHOPJA’, geeft wethouder Fleur Spijker van gemeente Leiden als reactie.

Twee delen

De monitor, opgesteld door Sweco, bestaat uit twee delen: een kwalitatief deel, waarin zeven regionale trends worden belicht, en een kwantitatief deel dat een objectief beeld geeft aan de hand van diverse databronnen. Deze trends, waaronder arbeidsmarkt krapte, impact van de coronapandemie en opkomst van zelfstandigen, worden eerst op nationaal niveau besproken en vervolgens toegespitst op zowel de bredere Leidse regio als individuele gemeenten. De gegevens zijn uitgesplitst naar dagelijkse boodschappen, recreatief winkelen en doelgerichte aankopen.

Opvallende ontwikkelingen

Opvallend is de afname van het aantal winkels, vooral in de recreatieve sector (-9%). Deze verschuiving wordt gecompenseerd door een groei in retailmeters (3%) en een gestegen omzet van bijna €1,4 miljard tussen 2016 en 2021. De uitdagingen van personeelstekorten, stijgende kosten voor horeca en de opkomst van online winkelen blijven om aandacht vragen.

Verschuiving van functies

Het retaillandschap verandert ook in de Leidse regio naar multifunctionele ruimtes waarin winkels dienen als inspiratie- en ervaringsplekken. De klant is op zoek naar beleving. Opvallend is de verschuiving van winkels naar andere functies, zoals horeca of zelfs woningen. Dit gaat leegstand tegen, maar verandert ook de dynamiek in winkelgebieden.

Kennis delen

Tijdens de behandeling in de stuurgroep van Economie071 is afgesproken dat er nu geen nieuwe beleidsvisie wordt opgesteld. Naar aanleiding van deze monitor wordt door gemeenten zelf, samen met betrokken partners, de aandachts- en verbeterpunten opgepakt. Om de kennis en waardevolle inzichten uit de monitor ook breed te delen organiseert Economie071 in het eerste kwartaal van 2024 een regionale bijeenkomst. De monitor is te vinden in de bijlage.

PS. Ben je benieuwd wat Economie071 doet voor Ondernemers? Klik dan op de bijlage ‘Wat doet Economie071 voor ondernemers’.