Programma en datum opnames nieuwe podcast reeks bekend!

Geplaatst op dinsdag 9 meinieuws

Hoe wordt de dienstverlening van de gemeente Leiden ervaren door ondernemers? Zijn de leefbaarheid en levendigheid in Leiden in balans en wat wordt er gedaan om ondernemers te helpen in economisch onzekere tijden veerkrachtiger te maken? Deze vragen staan centraal in de drie podcastafleveringen van de podcast Economie van Morgen die op maandag 22 mei tussen 18.00 en 20.00 uur worden opgenomen bij Zirkus Leiden (voormalig V&D pand). De inloop start om 17.30 uur, waarna de eerste aflevering om 18.00 uur opgenomen zal worden.  

Wil je erbij zijn, kennis opdoen en meepraten? Meld je dan snel aan via: https://forms.gle/skamuuet9rUq6moBA.  
 
Programma  
Presentator Rudo Slappendel gaat in iedere aflevering in gesprek met tafelgasten vanuit verschillende invalshoeken. Zo worden ondernemers, experts en de gemeente Leiden vertegenwoordigd en eventuele relevante stakeholders. Hieronder bevindt zich per aflevering het onderwerp en de tafelgasten die met elkaar in gesprek gaan.  

 
Aflevering 1: Dienstverlening van de overheid (18.00 – 18.20) 

Circa 50% van de vergunningsaanvragen werd in de eerste 9 maanden van 2022 niet afgehandeld binnen de wettelijke termijn van acht weken. Is dit normaal of kan dit sneller?

Een half jaar geleden heeft de gemeente aangegeven dat zij ervoor wil zorgen dat haar dienstverlening verbetert. Maar merken ondernemers al iets van deze plannen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dienstverlening in de toekomst naar meer tevredenheid opereert? Hoe belangrijk is een meewerkende overheid om ondernemers voor de innovatiekracht van ondernemers en er geanticipeerd kan worden op toekomstige uitdagingen, waaronder de verduurzamingsopgave. In deze aflevering gaan ondernemers, een expert en een raadslid met elkaar in gesprek over dit onderwerp.  

Tafelgasten zijn onder andere: Alexander van Nimwegen, vastgoed investeerder, Christiaan Mulder, raadslid voor de VVD in de gemeente Leiden, Alex Van Den Eynden, directeur AleXXtrading 
 
Aflevering 2: Het spanningsveld tussen leefbaarheid en levendigheid (18.30-18.50) 

De grote ruimtevraag in Leiden zorgt ervoor dat wonen en werken zich steeds meer in elkaars nabijheid bevindt. Zo worden in de stad niet alleen evenementen georganiseerd, maar wonen er ook mensen die juist behoefte hebben aan leefbaarheid. Voor de gemeente Leiden betekent dit dat zij voortdurend belangen zal moeten afwegen. Ondernemers merken hierdoor dat het organiseren van evenementen in de stad steeds lastiger wordt. Onlangs werd zelfs, uit cijfers die de partijen VVD en Studenten voor Leiden hadden opgevraagd, bekend dat er door een kwart van de evenementen een streep wordt gezet. Zijn de leefbaarheid en levendigheid nog wel in balans? In deze aflevering gaan vertegenwoordigers van de bewoners, ondernemers, de gemeente Leiden en experts met elkaar in gesprek. 

Tafelgasten zijn onder andere: Mitchell Wiegand Bruss, raadslid Studenten voor Leiden, Aart Martin de Jong, voorzitter van de buurtvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL), Joost van der Wal, voorzitter van de evenementenbranche, en Govert de Kok, directeur en eigenaar bij Bioscopen Leiden.  

 
Aflevering 3: Het stimuleren van de economische veerkracht (19.00-19.20) 

Ondernemers hebben de afgelopen jaren veel financiële klappen gekregen. Ondernemers worden geconfronteerd met uitdagingen, denk aan de stijgende energiekosten en verduurzamingsopgaven waarop ondernemers moeten anticiperen. Om ondernemers te ondersteunen en de veerkracht van zowel ondernemers als de lokale economie te stimuleren, heeft Ondernemend Leiden tezamen met onder andere  Economie071 en de provincie Zuid-Holland  verschillende  fondsen opgericht of hierbij ondersteund. Denk hierbij aan het Leids Stimuleringsfonds, waarmee ondernemers financieel ondersteund worden, en ondersteunende fondsen ten behoeve van de MKB digitalisering en de subsidie Circulair Verwaarden. Maar hoe zien deze fondsen eruit, wat wordt er precies gedaan voor ondernemers en waarom is dit belangrijk? In deze aflevering voeren wethouder Yvonne van Delft, twee gehonoreerden van het Leids Stimuleringsfonds en een economisch expert een inspirerend gesprek hierover.  

Tafelgasten zijn onder andere: Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk en Inkomen Gemeente Leiden en gehonoreerde van het Leids Stimuleringsfonds: Ronald Berkhuizen, Business en Team Coach, , Kasper Richmond- De Graaff, directeur Easyfiets, en Aniek Langendijk, Projectmanager The Field Leiden (PLNT).