PERSBERICHT: Wijkwinkelcentra bundelen krachten in samenwerkingsverband SHOPJA!

Geplaatst op dinsdag 3 meinieuws

De ondernemersverenigingen van De Luifelbaan, Stevensbloem, Kooiplein en De Kopermolen slaan met SHOPJA! de handen ineen om de gezamenlijke belangen van de wijkwinkelcentra te behartigen. Wijkwinkelcentra zijn het hart van de wijk. Niet alleen is het de plek waar je naartoe gaat voor je dagelijkse boodschappen of wanneer je een goed versproduct nodig hebt. Wijkwinkelcentra zijn ook bij uitstek een sociale ontmoetingsplek. Arno van Laarhoven, winkelier op de Stevensbloem, vertelt: ‘Mensen willen hier graag naartoe komen. Ze willen hier winkelen, maar ze willen ook voor een praatje, voor een bakje koffie, de buurman even aanspreken.’ De winkels in de gebieden staan daar soms al vijftig jaar en zijn vaak familiebedrijven. Ook die geschiedenis maakt dat men graag in deze gebieden komt. 

Als hart van de wijk, zijn de wijkwinkelcentra onmisbaar. Ze dienen als sociale ontmoetingsplek en zorgen voor een sterk lokaal voorzieningenniveau. De dagelijkse boodschappen worden meestal gedaan in een wijkwinkelcentrum. Als onmisbare gebieden verdienen de centra een sterk voorzieningen- en onderhoudsniveau. Helaas wordt hier niet altijd voldoende gehoor aangegeven. Zo is in sommige gebieden de bestrating verouderd, staat er onkruid, slingert er afval rond en is er soms overlast door een tekort aan handhaving. Dit terwijl de winkeliers zich al jarenlang met ziel en zaligheid inzetten om deze problemen bij de gemeente aan te kaarten en op te lossen. Helaas vinden zij onvoldoende gehoor bij de gemeente. Koen de Wit, winkelier op de Luifelbaan, ziet daar graag verandering in komen: ‘Laten we ermee beginnen dat de gemeenteraad en de wethouders langskomen. Laten we dat contact leggen.’ 

Nico Tates, voorzitter van de stadsbrede belangenbehartigingsclub Ondernemend Leiden, was aanwezig bij het feestelijke aftrapmoment: ‘We zijn blij met de samenwerking en kijken uit naar het aanpakken van de problemen die belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van de wijkwinkelcentra en de stad als geheel.’ 

Het feestelijke aftrapmoment in te zien tijdens de talkshow ‘Economie van Morgen’ op 16 mei via Unity.nu.