PERSBERICHT: Overhandiging Speerpuntenplan 2023

Geplaatst op vrijdag 17 februarinieuws

EEN GOEDE ONDERSTEUNING BIJ DE TRANSITIE IS NODIG
In 2022 kregen ondernemers veel voor hun kiezen. Terwijl de effecten van de corona-maatregelen nog dagelijks voelbaar waren, stegen energieprijzen en inflatie naar recordhoogten. Dit tegen een achtergrond van groeiende personeelskosten en de noodzaak om te verduurzamen waaronder de verduurzaming van de stadslogistiek, autoluwe binnenstad en de energietransitie. Kortom, meer dan ooit worden ondernemers uitgedaagd om te innoveren; om te kijken naar andere manieren van zaken doen. “Ondernemers zouden geen ondernemers zijn als zij niet open zouden staan voor innovatie en een andere manier van zaken doen, maar dat kunnen zij niet alleen”, aldus Nico Tates, voorzitter bij Ondernemend Leiden.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de Leidse ondernemers- en brancheverenigingen is in kaart gebracht waar ondernemers en hun medewerkers behoefte aan hebben. Denk hierbij aan een goede bereikbaarheid, haalbare en betaalbare transitie naar emissievrije bevoorrading van de binnenstad, hulp bij de energietransitie en een stimulerend pakket waarmee ondernemers zich kunnen voorbereiden op de economie van morgen. De input vanuit de werksessie is vertaald naar zeven speerpunten. Voorzitter Tates overhandigde het Speerpuntenplan aan de burgemeester Lenferink tijdens de lunch met het college van B&W. Hij benadrukte dat veel belangen van ondernemers geborgen zijn in het beleidsakkoord: “We zijn daar erg blij mee, maar er is nog veel werk aan de winkel. Er komen namelijk veel uitdagingen op ondernemers af waarbij ze alle hulp kunnen gebruiken”. Burgemeester en wethouders kijken terug op een plezierig gesprek. “De betrokkenheid onder ondernemers is groot. Dat is goed om te merken, we moeten de krachten bundelen om alle uitdagingen in kansen om te zetten en ondernemers te helpen,” aldus Fleur Spijker, wethouder economie.

Beide partijen hebben naar elkaar uitgesproken om de komende tijd de verschillende speerpunten te bespreken. Gezamenlijk wordt vervolgens bepaald welke inspanningen de gemeente, de ondernemers en gezamenlijk geleverd kunnen om onze stad economisch vitaler, aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Voor meer informatie over het Speerpuntenplan kan de website: https://ondernemendleiden.nl/nl/puntenplannen worden geraadpleegd. Op deze pagina bevinden zich ook de koepelgerichte speerpuntenplannen van Bedrijvig Leiden en SHOPJA!