Persbericht oproep haalbaarheidsonderzoek combinatie Park&Ride en stadsdistributie

Geplaatst op woensdag 23 juninieuws

Ondernemend Leiden heeft een verzoek gedaan naar de Leidse, Leiderdorpse en Zoeterwoudse colleges, raden en de raadsleden om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek om de locaties voor Park&Ride te combineren met stadsdistributiecentra. In onderstaand persbericht meer over de achtergrond. 

PERSBERICHT

Oproep tot onderzoek naar haalbaarheid van het combineren van Park&Ride locaties met stadsdistibutiecentra.

Onlangs heeft onderzoeksbureau Movares een studie in opdracht van de gemeente Leiden afgerond dat zich concentreert op het oprichten van Park&Ride locaties waar bezoekers aan Leiden van gebruik kunnen maken als zij de binnenstad van Leiden willen bezoeken. Ondernemend Leiden is voorstander van dit Park&Ride idee maar vindt het belangrijk dat er een duidelijke integraal beleid komt waar naast mobiliteit ook de bedrijfsterreinenstrategie en het zero emissie stadsdistributie concept zoveel mogelijk worden gecombineerd.

In het recente onderzoek van Movares worden o.a. de volgende Park&Ride locaties genoemd. Te weten, Ikea Leiderdorpterrein, locatie La Place in Zoeterwoude maar ook Europaweg-Vrouwenweg in Leiden en de Ehrenfestweg bij het Bio Science Park in Leiden zijn mogelijkheden.

Dubbelfunctie

Ondernemend Leiden doet een oproep aan de gemeenteraden om te laten onderzoeken of een combinatie mogelijk is van enerzijds een stadsdistributiecentrum aan de rand van Leiden dat zowel de logistiek van goederen naar de stad op zero emissie basis verzorgt dat anderzijds ook een Park&Ride functie vervult. Op deze manier kan een locatie een efficiënte dubbelfunctie krijgen.

Een parkeeroptie bovenop gebouwen kan al een succesvolle dubbelfunctie opleveren. Dit gebeurt bij bloemenveilingen in Aalsmeer en Naaldwijk en is in ontwikkeling bij de Amsterdam Logistics Hub.  Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden : ‘Wij denken dat de combinatie van functies niet alleen ruimte-efficiënt werkt maar ook de haalbaarheid door dubbele functionaliteit en daarmee verhoogde inkomsten vergroot.’

Haalbaarheidsonderzoek

Daarom doet Ondernemend Leiden een oproep aan de leden van de Gemeenteraden en Colleges van B&W van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwouden deze dubbelfuncties op de eerder genoemde locaties op redelijke termijn nader te onderzoeken zodat de haalbaarheid ervan snel duidelijk wordt.

 

Ondernemend Leiden 

Stichting Ondernemend Leiden speelt een sleutelrol in de communicatie naar de gemeente. De organisatie komt op voor de belangen van ondernemers die actief zijn in de Sleutelstad. Ondernemend Leiden is opgericht door ondernemersplatformen Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg, Business Platform Schipholweg – Schuttersveld en Ondernemersfonds Leiden. Ondernemend Leiden zet zich in om ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen in zowel bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. 

Noot voor redactie: 

Meer weten over Ondernemend Leiden? Neem contact op met Erwin Roodhart, manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden. Tel. 06-41281238 of mail naar erwin@ondernemendleiden.nl.