PERSBERICHT: Mogelijke bouw van ‘De Waterkant’ zet toekomstige bereikbaarheid onder druk

Geplaatst op vrijdag 11 maartnieuws

Al meer dan 60 jaar wordt vanuit Bedrijventerrein de Waard gepleit voor een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein. Een ontsluiting die niet alleen het bedrijventerrein, maar ook de bereikbaarheid van de gehele stad ten goede komt. De mogelijke komst van het kleinschalige appartementencomplex ‘De Waterkant’ maakt dit voorgoed onmogelijk. Ondernemersvereniging de Waard, de koepelorganisatie Bedrijvig Leiden en de stadsbrede belangenbehartiger Ondernemend Leiden roepen op om in het belang van de hele stad geen vergunning te verlenen aan de ontwikkelaar.  

Als stad staan we de komende jaren voor meerdere uitdagingen. Het stadsbestuur is onder andere op zoek naar ruimte voor de bouw van extra woningen, wil men in 2025 de binnenstad duurzaam laten bevoorraden, autoluwer maken maar ook de werkgelegenheid op alle fronten koesteren. Een goede ontsluiting op de juiste plekken is van groot belang om deze ambities te realiseren. Het punt waar de Kanaalweg en de Hoge Rijndijk elkaar kruisen is zo’n plek. Wanneer hier een tweede ontsluiting wordt gerealiseerd met de Waard dan draagt dit bij aan een goede doorstroming in en om Leiden. Met name de druk op de kruising Sumatrastraat – Willem de Zwijgerlaan – IJsselmeerlaan zou afnemen. Ook draagt een tweede ontsluiting van De Waard bij aan duurzaamheidsdoelen. Verkeer richting Rotterdam hoeft minder ver te rijden, wat een verlaging van de CO2-uitstoot oplevert. Bovendien krijgen ondernemers de zekerheid die zij nodig hebben om hun panden te verduurzamen en te vergroenen.  

Met de mogelijke bouw van de 11 appartementen op de enige plek waar de tweede ontsluiting kan komen wordt dit plan onmogelijk gemaakt. ‘Dit is niet alleen een slechte zaak voor het bedrijventerrein maar ook voor de bereikbaarheid van de hele stad’, aldus van Diemen, voorzitter Ondernemersvereniging de Waard. Daar voegt hij aan toe dat ook voor eventuele toekomstplannen om wonen toe te voegen op (een deel van) de Waard een tweede ontsluiting noodzakelijk is. Dat zou nu voor eens en voor altijd onmogelijk gemaakt worden. Tot slot is hij van mening dat juist nu het moment is om dit te doen aangezien de Hoge Rijndijk opnieuw ingericht gaat worden.  

Eind vorige jaar hebben de ondernemers een officieel bezwaar ingediend. Ze roepen het college hierin op om de vergunning niet te verlenen. 22 februari jl. zijn de ondernemers bij elkaar gekomen en zijn de bezwaren, de visie en kansen besproken. Daarnaast heeft het bestuur van de ondernemersvereniging het alternatieve plan gepresenteerd met behulp van een 3D animatie.  

Hierop volgend is afgelopen woensdag 9 maart de situatie besproken met wethouder Ashley North en Yvonne van Delft. Na afloop van het gesprek overhandigde de voorzitter Edwin van Diemen en zijn opvolger Cas van Brussel het alternatieve plan in de vorm van een animatie en een impressie van de tweede ontsluiting. Hierin was te zien hoe de Kanaalweg met een tunnel onder de Hoge Rijndijk en een brug over de Nieuwe Rijn werd verbonden. Boven op de tunnel komt een groene oase waar men kan genieten van het uitzicht over het water. 

Het plan is door middel van een animatie gevisualiseerd die te zien is op > Tweede ontsluiting de Waard