PERSBERICHT: Locatie Oostvlietpolder nodig als alternatief, of niet?

Geplaatst op donderdag 7 oktobernieuws

De Leidse gemeenteraad buigt zich deze week over de visie op de fysieke omgeving waarin we wonen, werken, opgroeien en verblijven. Eén van de speerpunten van de Omgevingsvisie voor de komende jaren is het realiseren van extra woningen. Deze zijn hard nodig om de huidige en toekomstige bewoners en werknemers van een (betaalbare) woning te voorzien. Belangenbehartiger Ondernemend Leiden steunt dit maar maakt zich ook grote zorgen omdat de ogen steeds vaker gericht zijn op de bedrijven(terreinen) als locatie om te voldoen aan de woonambities van het college. Hierdoor kunnen we straks in een situatie belanden waarin we duizenden nieuwe woningen hebben, maar het aantal banen in de stad juist afneemt. Als inclusieve stad zou je juist moeten inzetten op een woning en een baan voor iedereen, dus van praktijk tot wetenschappelijk opgeleid.

Ondernemers- en brancheverenigingen hebben samen met de Gemeente Leiden afspraken gemaakt over de extra ruimte die nodig is om zowel de economische- als de woonopgave te realiseren. Deze duidelijkheid was hard nodig. Bedrijvig Leiden voorzitter Willem-Jan Zirkzee maakt zich inmiddels grote zorgen omdat er nog niet gestart is met de uitvoering van de strategie. Hierdoor is er nog geen vierkante meter terrein bijgekomen maar neemt de druk op bestaande bedrijven(terreinen) toe. Hij weet zelf uit ervaring hoe het kan aflopen als er geen alternatief geboden wordt. Afgelopen maand heeft hij noodgedwongen de deuren moeten sluiten van de grootste woon-totaalwinkel van Leiden. Het familiebedrijf heeft afscheid moeten nemen van 12 medewerkers en stopt omdat er geen passende alternatieve locatie is.

Drankengroothandel Boonekamp voelt de druk op hun bedrijf en het bedrijventerrein aan de Amphoraweg ook toenemen. In het verlengde van dit terrein ligt het voormalige Werninkterrein waar de komende jaren 750 woningen gebouwd gaan worden. Vooralsnog loopt de enige toegangsweg precies over het bedrijventerrein. Eigenaar Sabine Boonekamp houdt haar hart vast bij de gedachte dat straks vaders en moeders op de fiets, met de kinderen voorop, tussen de vrachtwagens door moeten slingeren. Verhuizen is voor het familiebedrijf bespreekbaar, maar waar moeten ze naartoe? ‘Zolang er geen alternatief in Leiden is kunnen we niks’, aldus Sabine Boonekamp.

Dit zijn slecht twee voorbeelden maar bij steeds meer bedrijven stapelen de zorgen stapelen zich op. ‘Het realiseren van ruimte verdient de hoogste prioriteit zodat ondernemers duidelijkheid hebben en zich kunnen richten op de toekomst. De toekomst van hun bedrijf, hun medewerkers maar ook de toekomst van de stad met al haar ambities. Denk hierbij aan het investeren in de energietransitie, het verkleinen van de forenzen stroom en het blijven vervullen van een belangrijke functie in de regio. Helaas zien we nog weinig schot in de realisatie van de Leidse alternatieve locaties. Wanneer dit niet snel gebeurt dan steunen we de oproep die werd gedaan in commissievergadering om de Oostvlietpolder te gebruiken als bedrijventerrein’, aldus Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden.