PERSBERICHT: Het Leids Stimuleringsfonds – een jaar verder.

Geplaatst op vrijdag 18 februarinieuws

In 2020 is het Leids Stimuleringsfonds opgericht om samenwerkende ondernemers financieel te ondersteunen om in te spelen op de snel veranderende wereld. Directe aanleiding was de coronacrisis. Een jaar verder zijn er zeven collectieven ondersteund met een bijdrage van €5.000,- tot €50.000,- en succesvol van start gegaan. Het fonds gaat verder en de beoordelingscommissie kijkt uit naar de nieuwe aanvragen die de weerbaarheid en de veerkracht van onze lokale economie vergroten. Denk daarbij aan thema’s als innovatie, digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

Een mooi voorbeeld van één van deze partijen is de onderneming Water in the Cloud. Hierin werkt de onderneming Quantified samen met groenbedrijven om grondvochtsensoren te installeren, zodat waterverspilling wordt tegengegaan. ‘Een waardevolle en duurzame innovatie en samenwerking die bijdraagt aan versterking van de Leidse economie’ aldus Lilian Visscher. Zij is lid van de beoordelingscommissie en in het dagelijks leven werkzaam bij de Universiteit als Directeur Alumnirelaties en Leids Universiteits Fonds. Oprichter Mischa Griffioen was te gast bij de talkshow Economie van Morgen om te vertellen over het idee en de bijzondere samenwerking: ‘De grondvochtsensoren monitoren het vocht in de grond om te kijken hoeveel water er precies nodig is. Met Quantified maakten wij al de sensoren en door middel van het fonds kunnen wij de aansluiting met de groenbedrijven perfect maken.’

Wethouder Paul Dirkse sprak in de talkshow zijn waardering uit over het fonds en de gehonoreerde samenwerkingsverbanden: ‘Wat ik de kracht vind van dit fonds is dat het een gezamenlijke inspanning is van de overheid en het bedrijfsleven. Samen is er zo een pot ontstaan van een half miljoen euro om samenwerkingen en innovaties aan te jagen. Dit is een krachtige hefboom, met meer impact voor de samenleving dan wanneer we dit beide afzonderlijk zouden doen. Samen maken we de stad.’ De uitspraak van de wethouder werd begin 2022 kracht bijgezet door het college van burgemeester en wethouders met een extra dotatie van €200.000,- aan het fonds. Hiermee kunnen nog meer initiatieven die de veerkracht van de economie van Leiden vergroten worden ondersteund. Samenwerkingsverbanden van ondernemers en/of ondernemersverenigingen die een antwoord hebben op marktvragen gerelateerd aan innovatie, digitalisering, de energietransitie, of de circulaire economie zijn welkom bij het fonds. Aanvragen kunnen voor iedere laatste woensdag van de maand worden ingediend en na een pitch voor de onafhankelijke beoordelingscommissie volgt op de tweede donderdag van de maand de uitslag.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is op woensdag 23 februari. Een maand later indienen kan ook, de deadline is dan 30 maart.

Kijk op www.leidsstimuleringsfonds.nl voor meer informatie.

De talkshow Economie voor Morgen is terug te kijken via https://www.youtube.com/channel/UCqJ6WHquw7aNsb4oEsgRLng