Opnieuw aangescherpte coronamaatregelen: Crisisteam Economie staat ondernemers bij met raad en daad

Geplaatst op vrijdag 5 novembernieuws

Het Crisisteam Economie* informeert ondernemers over de aangescherpte coronamaatregelen en biedt ondersteuning bij de uitvoering van deze maatregelen. De laatste keer dat het Crisisteam Economie een update gaven over het aanscherpen van de coronamaatregelen, is al heel wat maanden geleden. Nu in de herfst van 2021 zien we opnieuw het aantal besmettingen toenemen in Nederland. De IC’s raken voller, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Afgelopen dinsdag werden tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen [link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen] aangekondigd en vraagt de overheid opnieuw aandacht voor het naleven van de bestaande regels. Zo kunnen we met elkaar hopelijk voorkomen dat de opnames in ziekenhuizen en besmettingen nog verder oplopen. En dat er straks nog meer maatregelen bijkomen die onze lokale economie en u als ondernemer hard treffen.

Ondersteuning

Het Crisisteam Economie wil ondernemers graag bedanken voor het geduld en inzet de afgelopen maanden. We kijken terug op geslaagde evenementen als Leidens Ontzet en de Leiden Marathon, waar vele ondernemers en evenementenorganisatoren aan hebben bijgedragen. Als Crisisteam Economie zijn we afgelopen dinsdag direct bij elkaar gekomen om ons voor te bereiden op de nieuwe coronamaatregelen.

Deze maatregelen vragen opnieuw flexibiliteit van ondernemers. En ook van vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen en evenementen. Zowel de controle op toegangsbewijs en ID als de controle op het dragen van mondkapjes. Het Crisisteam Economie biedt graag ondersteuning hierbij. Daarom zal het team de komende dagen inventariseren welke behoefte er is aan ondersteuning en wat we kunnen bieden. We denken in ieder geval aan aanvullende communicatie, waarin we gezamenlijk aandacht vragen voor de Coronaregels maar ondernemers worden ook opgeroepen om hun behoefte aan te geven. Deze kan gemaild worden naar daan@ondernemendleiden.nl voor stadsbrede vragen, naar info@centrumvanleiden.nl voor binnenstadsondernemers of neem contact op met de accountmanagers ondernemers van de gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/ondernemers/accountmanagers-voor-ondernemers/.

Ervaringen delen

Diverse sectoren werken al langer met een Coronatoegangsbewijs (CTB), zoals de horeca en de sportkantines. Wat zijn uw ervaringen? En welke tips hebben ondernemers voor bijvoorbeeld evenementenorganisatoren? De tips kunnen gedeeld worden door te mailen naar daan@ondernemendleiden.nl. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert op 9 november een webinar over dit thema. Aanmelden hiervoor kan via deze link [https://vng.nl/agenda/webinar-coronatoegangsbewijs-organisatie-en-handhaving].

Respect

De manier waarop we het coronavirus de baas proberen te worden vraagt om begrip voor elkaar en om solidariteit. In de samenleving staan deze waarden momenteel behoorlijk onder druk. We beseffen dat dit ook van u als ondernemer veel vraagt. Bijvoorbeeld in het contact met klanten of gasten in het bedrijf of bij een evenement. We hebben veel waardering voor de respectvolle manier waarop ondernemers en organisatoren omgaan met deze vaak ingewikkelde situaties. Laten we met elkaar het goede voorbeeld blijven geven.

 

Namens de stuurgroep en de werkgroep Crisisteam Economie,

Yvonne van Delft, wethouder, gemeente Leiden

Paul Dirkse, wethouder, gemeente Leiden

Nico Tates, voorzitter, Ondernemend Leiden

Frans Schohaus, voorzitter, Hoteloverleg Leiden

Martijn van Pelt, voorzitter, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland

 

*Het Crisisteam Economie bestaat uit afgevaardigden van: Ondernemend Leiden, Hoteloverleg, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, KHN-Leiden, Gemeente Leiden, LEIDEN&PARTNERS, Ondernemersfonds Leiden, Leiden Bio Science Park, Vastgoed Binnenstad Leiden en BV Leiden.