Online informatieavond traject Plesmanlaan Leidse Ring Noord

Geplaatst op Tuesday, October 6news

De Gemeente Leiden organiseert op woensdag 7 oktober een informatieavond over het traject Plesmanlaan Leidse Ring Noord. Hierbij zal het wegontwerp worden gepresenteerd en bestaat de mogelijkheid om hierop te reageren. De Plesmanlaan is het eerste deel van de Leidse Ring Noord en er zal stapsgewijs per tracé worden toegewerkt naar een uitvoeringsbesluit voor de gehele randweg. 

Het programma van deze avond is als volgt:   

  • 19:20 uur          Aanmelden via Microsoft Teams. 

  • 19:30 uur          Welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond. 

  • 19:40 uur          Presentatie van het wegontwerp en de inpassing met de  mogelijkheid om via de de chatfunctie de eerste reactie te plaatsen. 

  • 20:10 uur          Na de presentatie worden de ontvangen vragen per onderwerp besproken. 

  • 21:00 uur          Einde digitale informatiebijeenkomst. 

 De meeting zal online in een Microsoft Teams meeting plaatsvinden. Mocht u interesse hebben in het wegontwerp, of in de gevolgen die dit ontwerp met zich meebrengt, dan kunt u zich aanmelden via leidsering@leiden.nl. U krijgt dan voorafgaand een mail met de link voor de teams-vergadering.