Onderzoek Rabobank leidt tot discussie

Geplaatst op woensdag 15 maartnieuws

Eind 2022 publiceerde de Rabobank een rapport waarin zij vermeldde dat, ondanks volledig herstel na de economische klap van corona, het met de Leidse regio in vergelijking met andere regio’s niet goed gaat. Volgens de Rabobank blijft de economische ontwikkeling in de regio Leiden en de Bollenstreek achter op de Nederlandse economische groei. De Rabobank noemt hierbij dat bedrijven kampen met personeelstekorten, materiaal schaarste en hoge bezettingsgraden waarop de hoge energiekosten extra druk uitoefenen. Voor de Rabobank zijn er redenen om een lichte economische krimp te voorspellen in de laatste maanden van dit jaar. Specifiek benoemt zij hierbij de industrie en handel, die volgens haar lijden onder hoge energie- en grondstof- en arbeidskosten en dalend consumentenvertrouwen in de handel.

Begin deze maand reageerde het Leidse stadsbestuur op deze bevindingen. Volgens haar doet het Leidse stadsbestuur het beter dan het onderzoek van de Rabobank veronderstelt. Deze reactie komt voort uit de tekortkomingen die het onderzoek volgens het Leids stadsbestuur heeft. Zo richt het onderzoek zich volgens hen niet alleen op Leiden, maar op de gehele agglomeratie en deze doet het inderdaad minder dan andere agglomeraties. Bovendien stelt het stadsbestuur dat sectoren niet gelijk zijn, maar wel zo behandeld lijken te worden in het onderzoek.

Vanwege deze tegenstrijdigheden heeft Ondernemend Leiden de Rabobank gevraagd om tijdens de bestuursvergadering van Ondernemend Leiden in gesprek te gaan. Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomsten hiervan.

 Lees hier de berichtgeving over de reactie van het Leids stadsbestuur: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20230223_55457820

Lees hier de berichtgeving over het rapport van de Rabobank: https://sleutelstad.nl/2022/12/29/economische-groei-leidse-regio-krimpt-in-2023/