1

Ondernemend Leiden zoekt ondernemende beleidsmedewerker / projectmanager (16-24 uur)

Geplaatst op dinsdag 24 januarinieuws

Als we het doen, laten we het dan goed doen!

Ondernemend Leiden zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor een gezamenlijke agenda, te weten:
➢ Vestigingsklimaat;
➢ Mobiliteit;
➢ Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt;
➢ Duurzaamheid.

Aan de bestuurstafel worden de standpunten en strategische aanpak van de gezamenlijke dossiers bepaald. Waar onze inbreng meerwaarde kan opleveren, gaan wij aan de slag met uitbouwen van draagvlak, belangenbehartiging en het sturen in gebiedsontwikkeling en -management. Daarvoor organiseren we regelmatig een overleg, bijeenkomst of kennissessie. Waar nodig wordt er een publiek-privaat project geïnitieerd of georganiseerd om het ondernemerschap en de economische vitaliteit van de stad te stimuleren.

Functieomschrijving
– Mede organiseren van bijeenkomsten met partners, ambtenaren, college- en raadsleden zoals een ‘Wat gaat goed, wat kan beter – sessie’, werkbezoeken met raadsleden & ondernemers en een college-lunch;
– Borgen van de belangen van ondernemers in nieuw en bestaand beleid;
– Actief met ondernemers, politici en ambtenaren in gesprek om zo het algemeen economisch belang te dienen;
– Deelname aan bestaande en nieuw op te zetten werkgroepen waaronder Zero Emissie Stadsdistributie, Energietransitie en de bedrijventerreinenstrategie;
– Agenderen & notuleren van werk- en bestuurlijke overleggen;
– Voortgangsnotities en nieuwsbrieven opstellen;
– Onderhouden en uitbouwen van netwerk.

De functie betreft 16 uur per week, met mogelijkheid uit te breiden naar 24 uur. 

Heb jij interesse in de functie? Neem contact op met Erwin Roodhart (erwin@ondernemendleiden.nl of 06-41281238) of stuur meteen een sollicitatiebrief met CV naar erwin@ondernemendleiden.nl.
De eerste gesprekken kunnen online plaatsvinden.