Ondernemend Leiden uit zorgen over voorgenomen afwaardering N44

Geplaatst op woensdag 15 maartnieuws

Onder leiding van VNO-NCW Rijnland en VNO-NCW regio Den Haag hebben diverse ondernemers- en brancheverenigingen hun grote zorgen geuit over de voorgenomen afwaardering van de N44. In een gezamenlijke brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Algemeen Bestuur van de MRDH en het college van B&W van de gemeente Wassenaar vragen ondernemers, waaronder Ondernemend Leiden, om betrokken te worden bij de plannen en hun belangen serieus mee te nemen in de verdere plan- en besluitvorming.

Voor het vestigingsklimaat in de regio Holland Rijnland alsook de regio Haaglanden, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. De druk op het wegennet zal onverminderd groot blijven. Voor veel vormen van vervoer en logistiek is voor het bedrijfsleven eenvoudigweg geen alternatief beschikbaar. Daardoor blijven zij aangewezen op het transport over de weg, waaronder dus ook over de N44. Het is daarom van groot belang om het beschikbare wegennet zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken.

De ondertekenaars van de brief pleiten voor het volgende:

–        Onderzoek de effecten van opening van de RijnlandRoute op de              belasting van de N44 en de ontwikkelingen van de regionale                    mobiliteit;

–        Neem toekomstige te verwachten mobiliteitsbehoefte,   
          bijvoorbeeld door grootschalige woningbouw zoals in de wijk
          Valkenhorst, maar ook de onderhoudsopgave van de A44, mee in
          de besluitvorming en planning;

–        Betrek het regionale bedrijfsleven bij het proces van
          besluitvorming en kies een logische volgorde van onderzoek en
          besluitvorming, rekening houdend met regionale ontwikkelingen
          op het gebied van mobiliteit.

De volledige tekst van de brief treft u hier aan. https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2023/03/230307-Ondernemersbrief-zorgen-m.b.t.-voorgenomen-afwaardering-N44-Provincie-Zuid-Holland-pdf.pdf

Als Ondernemend Leiden ondersteunen we de oproep en hebben deze mede ondertekend. Daarnaast hebben de volgende organisaties de brief ondertekend: Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, Bedrijfsleven Bollenstreek, Business Platform Teylingen, Ondernemend Hillegom, de Noordwijkse Ondernemersvereniging, Ondernemend Lisse, de Koepel Leidse regio, Ondernemersvereniging Voorschoten, Ondernemend Wassenaar en MKB Leidschendam-Voorburg.