Obstakels remmen de energietransitie bij ondernemers

Geplaatst op dinsdag 16 meinieuws

Ondernemers, onderwijs en overheden hebben ieder een rol te vervullen in de opgave van de energietransitie. Hoewel ondernemers in de praktijk veel ambitie en energie hebben om uitdagingen aan te gaan, blijken zij vaak verstrikt te raken in een web van regelgeving en onduidelijkheid. In de zesde aflevering van de podcast Economie van Morgen neemt Sjaak van Veen, raadslid in Zoeterwoude en eigenaar van een kaasboerderij, zijn tafelgenoten mee in een inspirerend verhaal over hoe ondernemers, zoals hij, om kunnen gaan met de energietransitie.

Sjaak van Veen legt uit dat hij met zijn onderneming besloot deel te nemen aan een ‘postcode roos project’: een project waarbij mensen uit een postcoderoos gezamenlijk financieel kunnen deelnemen in een installatie voor duurzame stroomopwekking, zoals zon of wind. Hoewel Sjaak trots is dat hij de eerste stappen in de energietransitie heeft gezet, vindt hij het begrijpelijk dat andere ondernemers deze eerste stappen niet zetten. Omdat het voor ondernemers vaak onvoldoende duidelijk is welke mogelijkheden er zijn. Bovendien benoemt hij dat het doen van een aanvraag vaak als te complex wordt ervaren: “Een aanvraag is al zo ingewikkeld geworden dat je als ondernemer dat niet meer zelf kunt doen. Je hebt adviesbureaus nodig en onderzoeksbureaus die van alles voor je gaan uitzoeken en dan zit je aan onderzoekskosten van tienduizend euro voordat je überhaupt een vergunning gaat aanvragen.”

Tafelgenoot Jacco Knape, wethouder in de gemeente Katwijk, gaat graag het gesprek aan met de Katwijkse ondernemer: “Ik hoor ook heel veel ondernemers die juist zeggen: ‘Ik zie zoveel beperkingen’, en dat hoor ik dus zelf ook uit de omgeving.’’. Marnix Zwart is parkmanager en onderzoekt, in opdracht van Economie071 en Ondernemend Leiden, de obstakels die ondernemers ervaren in de energietransitie. Hij ziet dat deze obstakels vaak de reden zijn dat ondernemers besluiten zich niet in te zetten voor verduurzaming. Dit is iets dat Sjaak herkent: “In mijn eentje had ik dit waarschijnlijk niet kunnen realiseren, doordat het allemaal te omslachtig en te lastig is.”

Sjaak roept daarom gemeentes op: “Ondernemers zien eigenlijk tegen de eerste stappen op. Die zouden eigenlijk meer ondersteund moeten worden.” Iets waar Marnix Zwart op aansluit: “Ondernemers hebben gewoon duidelijkheid op de lange termijn nodig.” Bovendien stelt hij dat gemeentes integraal naar het probleem moeten kijken: “Alles hangt met alles samen.” Tot slot concludeert Marius Hovius, directeur van de coöperatieve Rabobank, dat we de energietransitie het beste samen kunnen aangaan. Wethouder Jacco Knape (gemeente Katwijk) wil graag vervolg geven aan deze oproep. Dit gebeurt concreet doordat Economie071 en Ondernemend Leiden diverse bijeenkomsten tussen ondernemers en regiopartners blijven organiseren.