Nieuwe podcast aflevering online: Is ZES haal- en betaalbaar?

Geplaatst op vrijdag 1 septembernieuws

Leiden krijgt als ongeveer één van de veertig gemeenten in Nederland een zero emissiezone voor vrachtvervoer. Concreet betekent dit dat vanaf 2025 alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het stationspleingebied van Leiden in mogen. Dit nieuwe beleid vergt veel van het aanpassingsvermogen en de innovatieve denkkracht van ondernemers: Zij moeten opzoek naar schone alternatieven. Onduidelijkheid over ontheffingenbeleid en beschikbaarheid van uitstoot loze voertuigen brengt ook veel onzekerheid teweeg. Welke ondernemers hebben recht op een ontheffing en is anticiperen rendabel voor iedere ondernemer?

Hierover gaan onze tafelgasten Ashley North, wethouder gemeente Leiden, Wilmar Treffers, Chief Operations Officer bij Circle Line, Gerard Hegge, directeur van Van Dorp Installatiebedrijf, Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW West, en Henk Kolenbrander, Logistiek Makelaar, over in gesprek in de achtste aflevering.