Nieuwe kans subsidie Circulair Verwaarden

Geplaatst op woensdag 12 julinieuws

De lokale economie heeft de afgelopen jaren, ondanks flinke klappen, heel wat veerkracht getoond. Helaas zien we dat hoge prijzen, de economische onzekere situatie en krapte aan personeel het verdienvermogen onder druk zetten. Daarnaast worden grote investeringen en innovaties verwacht, zoals voor de verduurzamingsopgave. Ondernemend Leiden zet zich daarom in voor een lokaal stimuleringspakket voor ondernemers, om daarmee ondernemers te helpen bij de stappen die gezet moeten worden voor de ‘economie van morgen’. 

Goed nieuws! Het College van B&W heeft besloten de subsidieregeling Circulair Verwaarden, de subsidie die gebruikt wordt voor initiatieven omtrent hergebruik en het tegengaan van verspilling, met een extra ronde te verlengen! De aanvraag kun je indienen via https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/subsidies-en-belastingen/subsidies/subsidie-circulair-verwaarden/ . Ook kun je als je al eerder een initiatief hebt ingediend opnieuw, met een verbeterplan, een aanvraag indienen. De deadline voor het indienen is 1 oktober 2023.

Ondernemend Leiden is blij met de verlening en zal zich onverminderd blijven inzetten voor dergelijke stimuleringspakketten.

TIP: Wil je inspiratie opdoen aan de hand van initiatieven die de eerder subsidie toegekend hebben gekregen? Kijk dan op: https://www.gagoed.nl/circulaireondernemers/