Leids Stimuleringsfonds, een jaar verder

Geplaatst op woensdag 13 aprilnieuws

Midden in de lockdown werd het Leids Stimuleringsfonds opgericht. Samenwerkende ondernemersverbanden ontvangen € 5.000,- tot €50.000,- om hun plannen te realiseren. We zijn een jaar verder, hoe staan we ervoor?  

Het zijn economisch onzekere tijden, zeker voor ondernemers. Daarom is afgelopen jaar het Leids Stimuleringsfonds opgericht. Een samenwerking tussen ondernemersverenigingen en de gemeente Leiden. Ondernemers met een goed plan kunnen een aanvraag doen. Er werd destijds een half miljoen euro in het fonds gestopt, met als doel de veerkracht van ondernemers enonze lokale economie te vergroten. Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden, vertelt: “In deze economisch onzekere tijden willen we ondernemers ondersteunen om een plan dat samen met andere ondernemers is bedacht te realiseren. Daarnaast let de beoordelingscommissie erop of het plan innovatief is, er extra werkgelegenheid wordt gecreëerd en er sprake is van economische impact.    

“Elke aanvraag is weer anders”, vertelt ondernemer en commissielid Wim de Leeuw. “Van virtual reality tot een winkel van verschillende creatieve ondernemers. Het inspireert me om alle plannen te lezen.” In het eerste jaar zijn er 35 aanvragen geweest, waarvan er acht zijn gehonoreerd met een bedrag tussen € 5.000 en € 50.000.   

De beoordelingscommissie bekijkt maandelijks elke aanvraag vanuit hun expertise. Commissielid Lilian Visscher noemt deze klus een voorrecht. “We zien hoe creatief ondernemers zijn. Dat is mooi om te zien. Het zijn duurzame plannen die impact hebben op de stad.” In totaal werd er 225.000 euro geïnvesteerd en zit er nog 270.000 euro in de pot.  

De gemeente heeft dit aan het begin van 2022 aangevuld met 200.000 euro extra met de uitnodiging aan het bedrijfsleven om dit te cofinancieren. Het fonds start het tweede jaar daardoor met 575.000 euro. Een mooi begin voor het tweede jaar.   

Jan-Aart van der Steen: “Na een vliegende start kwamen er in de tweede helft van 2021 minder aanvragen binnen. Gezien de coronamaatregelen en de huidige onzekere economische tijden is dat te begrijpen. Tegelijkertijd is het belangrijk om zo veel als mogelijk door te gaan. Ik wil ondernemers dan ook graag oproepen om hun plannen in te dienen. Zoals je ziet is er nog voldoende geld in kas.” Bovendien in de ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag en het afwegingskader van de commissie verruimd. Ondernemers kunnen via www.leidsstimuleringsfonds.nl zien of ze in aanmerking komen en hoe ze hun aanvraag in kunnen dienen.  

Mentaal Welzijn  

Ook wordt er voortgebouwd op het succes van het fonds. Volgens hetzelfde concept wordt er een fonds ‘Mentaal Welzijn’ opgericht. Waar het Leids Stimuleringsfonds zich focust op de economische welvaart van ondernemers, focust het fonds ‘Mentaal Welzijn’ zich in bredere zin op het welzijn van ondernemers in Leiden.  Daarvoor is het fonds vanuit het programma Social Impact, van de gemeente Leiden, uitgebreid met € 200.000. 

Mentaal welzijn vormt de ‘kern’ voor een gezonde en toekomstbestendige economie, zegt hoogleraar Anna-Laura van Harmelen van de Universiteit Leiden en tevens commissielid voor aanvragen voor dit fonds. Het mentaal welzijn van ondernemers en werknemers werkt namelijk door in alle elementen van het werk en de samenleving. Het heeft bijvoorbeeld effect op uitval, de werksfeer, participatie en gezondheid van ons allen. Dus als je aandacht besteed aan (het bevorderen van) mentaal welzijn van Leidse ondernemers en hun werknemers, dan investeer in je in de versterking van de Leidse economie. Ondernemers kunnen via www.leidsstimuleringsfonds.nl zien hoe ze ook voor dit fonds een aanvraag kunnen indienen.