Jong talent en werkgevers vinden elkaar niet in Corona crisis

Geplaatst op vrijdag 26 maartnieuws

‘Het Stagepact is een uitstekende match voor jongeren en ondernemers.’

In de Leidse regio en Katwijk is er door de Coronacrisis een tekort aan 1000 stageplekken ontstaan. Om jong talent te koppelen aan werkgevers heeft Ondernemend Leiden het Stagepact namens de Leidse ondernemers ondertekend. Hiermee zetten we ons, samen met de partners van Economie071 in, om deze 1000 stageplekken te creëren voor studenten uit de Leidse regio en Katwijk.

Behoefte aan informatie

We zien we dat veel ondernemers behoefte hebben aan meer informatie; welke opleidingen zijn er in Leiden, wat voor stages hebben de studenten nodig en wat moeten zij leren? Bij wie kunnen zij aankloppen om een stageplek aan te bieden? En hoe kunnen ze in Corona tijd toch goede begeleiding bieden aan een stagiair? Vice versa ondervinden de onderwijsinstellingen problemen met het achterhalen van de nodige informatie over mogelijke stageplekken bij de werkgevers.

Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden “Voor jongeren in opleiding zijn stages essentieel om de praktijk te doorgronden en hen enthousiast te maken voor hun werkende toekomst. Voor ondernemers is het van belang om jonge mensen bij te laten dragen aan hun werknemersvraag. Jonge werknemers zijn ook waardevolle assets voor bedrijven. In deze moeilijke corona tijd is het Stagepact een uitstekende match voor jongeren en ondernemers.”

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Met het Stagepact richten we ons als werkgevers samen met de onderwijsinstellingen in eerste instantie op het verbeteren van die informatie bij de verschillende partijen. Om dit vervolgens samen te brengen op een digitale portal. Zo willen we een plek creëren waar iedereen terecht kan die op zoek is naar informatie over vraag en aanbod van stages in de regio. Op korte termijn creëren we hier meer stageplaatsen mee en op lange termijn verbetert het de stagemarkt. Hiermee moet worden voorkomen dat studenten vanwege de coronacrisis studievertraging oplopen. Ook zorgen we zo dat bedrijven toegang blijven houden tot jong talent.

Ineke Lenssen, voorzitter BV Leiden “Het stagepact levert een concrete bijdrage aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een positieve ontwikkeling en voor ondernemers een mooie kans om nu al kennis te maken met hun werknemers van de toekomst.”

Ondernemend Leiden speelt een sleutelrol in de werkgroep communicatie binnen het Stagepact.