‘Je moet begrip hebben voor elkaars opdracht’

Geplaatst op Tuesday, January 5nieuws

Wie had in 2019 kunnen denken dat de wereld in 2020 volledig in de greep zou zijn van een langdurige pandemie? Helemaal niemand. Maar op 15 maart stond de wereld wel volledig stil. Voor veel ondernemers is het bikkelen om deze crisis te overleven. En hoewel je geneigd bent om daar op te focussen, heeft COVID-19 ook positieve bewegingen in gang gezet. Heel veel digitale processen zijn in een stroomversnelling geraakt en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is sterk verbeterd. 

Dat laatste is enorm goed nieuws, vindt Ondernemend Leiden. Want dat is precies waar de belangenbehartiger continu naar op zoek is. Die verbinding tussen ondernemers en politiek. De lobbywerkzaamheden en projecten van de stichting werden in maart even in de ijskast gezet om ondernemers die ineens al hun inkomsten kwijtraakten, te kunnen ondersteunen. Samen met de gemeente en diverse ondernemers- en brancheverenigingen werd op initiatief van Ondernemend Leiden het Crisisteam Economie opgericht. Vanuit dit team is er hard gewerkt om de economische vitaliteit van de stad zo goed mogelijk te waarborgen. Om die reden heeft Ondernemend Leiden samen met de gemeente en ondernemersverenigingen ook het Leids Stimuleringsfonds opgericht, waar in totaal 500.000 euro in zit voor de steun van sterke gezamenlijke initiatieven.

Dat een crisis partijen met elkaar verbindt, dat is wel duidelijk. Maar die verbinding zoekt Ondernemend Leiden ook op de momenten dat het goed gaat met de stad. Waar kunnen de verschillende partijen elkaar vinden? In de laatste anderhalf jaar heeft Ondernemend Leiden continu getracht om de belangen van ondernemers te behartigen. Want een stad kan niet zonder die ondernemers.  

Bedrijventerreinenstrategie 
Vestigingsklimaat is een van de thema’s waar Ondernemend Leiden zich voor inzet. Meer dan een jaar is meegedacht over de juiste definities binnen die Bedrijventerreinenstrategie. De gemeente en de ondernemersorganisaties hebben gezamenlijk een mooi rapport neergelegd, maar daar ging wel het nodige aan vooraf, legt Ondernemend Leiden-voorzitter Nico Tates uit. “We werden het niet eens over de definitie van te compenseren ruimte voor bedrijven. Bijna kwamen we er niet uit met de gemeente, maar de compensatie is dankzij juridisch denkwerk toch goed opgenomen in het document, zodat ondernemers krijgen waar ze recht op hebben.” Ondernemend Leiden zoekt niet bewust de confrontatie, maar wil juist verbinding scheppen waarin de belangen van ondernemers gewaarborgd worden. Zo ook in de Bedrijventerreinenstrategie. Tates: “Wij zijn niet tegen woningbouw. We zijn voor de vitaliteit van de stad waarin wonen en werken samen moeten gaan.” 

Mobiliteit 
Het Leidse college is groot voorstander van het vergroenen van de stad. Auto’s moeten geweerd worden en parkeerplaatsen verdwijnen. Ondernemend Leiden is niet tegen deze verduurzaming, maar vindt wel dat er eerst goede alternatieven geboden moeten worden, voordat de stad op slot gaat. De belangenbehartiger ontwikkelde daarvoor een alternatief plan en zal hiervoor blijven strijden.  

Onderwijs en arbeidsmarkt  
Steeds meer initiatieven zijn er op gericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. “We halen de praktijk naar binnen”, zegt Ineke Lenssen, duovoorzitter bij BV Leiden en voor Ondernemend Leiden verantwoordelijk op dit thema. Ze legt uit dat de verschillende programma’s er op gericht zijn om mensen vele meer beroepservaring op te laten doen. “Een goed voorbeeld is Talent op Maat, waarbij wordt gekeken naar de competenties van werknemers en niet naar diploma’s.” Op alle niveaus, van mbo 1 tot universiteit, wordt steeds vaker de koppeling gezocht met de arbeidsmarkt. “En dat gaat niet altijd automatisch. Als je wil dat nieuw talent jouw bedrijf weet te vinden, zet je deuren dan open. En andersom geldt dat ook wees als onderwijsinstelling hulpvaardig richting dat bedrijfsleven, zodat zij stagiaires op kunnen nemen.” Lenssen hoopt dat onderwijs en arbeidsmarkt elkaar zo steeds beter weten te vinden. “Naar de toekomst raad ik de partijen aan om écht het gesprek met elkaar aan te gaan. Je moet begrip hebben voor elkaars opdracht, dan pas kom je verder.” 

Economie van morgen 
Momenteel wordt de economie nog overschaduwd door de coronacrisis. Toch durft Ondernemend Leiden alvast vooruit te kijken. En dat doet ze niet alleen, ook hier zoekt de belangenorganisatie weer de verbinding met andere ondernemers- en brancheorganisaties én de gemeente. Zo wordt er als vervolg op het crisisteam Economie gewerkt aan een Economisch Programma. Verder tekent de belangenbehartiger mee met het convenant Zero Emissie Stadsdistributie. Allemaal projecten waarbij veel gevraagd wordt van de verschillende partijen die allemaal andere belangen kennen. Voorwaarde voor Ondernemend Leiden om mee te tekenen in dergelijke projecten is dat ondernemers echt hun stem kunnen laten horen en dat hier ook zichtbaar iets mee gedaan wordt, legt Willem-Jan Zirkzee, penningmeester bij Ondernemend Leiden uit. “Doelstelling is om als ondernemers écht meegenomen te worden in een integrale afweging van belangen, en niet allen ‘voor de bühne’ gevraagd te worden voor een participatieproces. Pas als we naar elkaar luisteren, wordt die verbinding echt sterk.” 

Dit artikel is verschenen in de laatste IntoBusiness van 2020.